Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwrot płatności z ARiMR. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

Obrazek
Pytanie: Zawarłem umowę z pewną firmą na sporządzenie wniosków o płatności rolnośrodowiskowe. Początkowo uzyskałem płatność. W trakcie realizacji programu otrzymywałem od niej zalecenia i porady, co i jak uprawiać. Po pewnym czasie jednak ARiMR nałożyła na mnie obowiązek zwrotu nienależnie pobranych płatności, zarzucając mi, że nie przestrzegałem warunków programu (choć stosowałem się do wszystkich zaleceń firmy). Czy ta firma ponosi odpowiedzialność za błędne wypełnienie wniosków i niewłaściwe porady?
adw. Mikołaj Pomin14 kwietnia 2020, 09:00
Odpowiedź: Nie znając treści uzasadnienia decyzji Agencji, ustalającej wysokość nienależnie pobranych płatności, niniejsza odpowiedź oparta będzie wyłącznie o informacje przekazane przez Czytelnika.

Przyjmując, że rzeczywiście rolnik działał w zaufaniu do firmy doradczej, która przygotowała wniosek rolnośrodowiskowy i doradzała w sprawach upraw, ma on prawo żądać od firmy doradczej pokrycia szkód spowodowanych jej doradztwem. W tym celu rolnik powinien wykazać, że otrzymał od firmy konkretne porady i stosował się do nich.

Oczywiście, o sukcesie decydować mogą szczegóły, np. okoliczność, że rolnik sam powinien rozeznać, czy uzyskane zalecenia dotyczące upraw nie stoją w sprzeczności z zaciągniętym zobowiązaniem. Z tego względu, zanim skierowane zostaną w stosunku do doradcy jakiekolwiek roszczenia, sugeruję zasięgnięcie porady prawnika co do ich zasadności.

Adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)