Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwrot sąsiadowi pieniędzy

Obrazek

Pytanie: Jestem winien pewną kwotę pieniędzy sąsiadowi, z którym jestem w konflikcie. Choć pieniądze powinienem oddać kilka miesięcy temu, wierzyciel nie chce ich przyjąć i straszy mnie sądem. Co mam w tej sytuacji zrobić?

Andrzej Sawa25 czerwca 2015, 15:07

Odpowiedź: W przypadku długów o mniejszej wartości, jeśli przekazanie ich osobiste nie jest możliwe, dłużnik może pieniądze przekazać za pośrednictwem poczty. Wierzyciel w zasadzie nie ma prawa odmówić przyjęcia świadczenia, jeśli jest ono wymagalne (gdy upłynął termin, do którego miało zostać spełnione). Wierzyciel, gdy bez uzasadnionego powodu uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia lub odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, albo oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie, pozostaje w zwłoce.

W takiej sytuacji wierzyciel może domagać się naprawienia powstałej stąd szkody oraz złożyć przedmiot do depozytu sądowego. Złożenie do depozytu wymaga uprzedniego wystąpienia z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o wyrażenie na to zgody. Po uzyskaniu postanowienia wierzyciel ma obowiązek złożenia sumy na wskazanym rachunek depozytowy sądu.

Jeśli tego nie uczyni, to on pozostaje w zwłoce i wierzyciel, choć wcześniej odmawiał przyjęcia świadczenia, może żądać odsetek. Jeśli jednak dłużnik złoży świadczenie do depozytu uznaje się, że zaspokoił wierzyciela. Ten z kolei może uzyskać pieniądze z depozytu, wykazując, że jest uprawniony do ich odbioru.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)