Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwrot udziałów w spółdzielni

Obrazek

Pytanie: Statut mojej spółdzielni mleczarskiej dopuszcza możliwość zwrotu udziałów dopiero po 10 latach po ustaniu członkostwa. Czy jest to zgodne z prawem?

5 maja 2014, 08:46

Odpowiedź: Wkład członkowski wniesiony przez członka do spółdzielni podlega wypłacie w przypadku utraty członkostwa. Najważniejszym aktem prawnym spółdzielni jest jej statut. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy 16 września 1982 r. statut winien zawierać m.in. wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie. Ustawa nie wprowadza jednak żadnych ograniczeń co do długości okresu wypłaty udziałów.

Statut spółdzielni uchwalany jest przez jej członków, zatem to oni decydują o terminie, w jakim powinny zostać one zwrócone po ustaniu członkostwa. Jeżeli termin ten jest zbyt długi, członkowie winni wykazać się inicjatywą w celu zmiany odpowiedniego zapisu statutu. Należy jednak pamiętać, że statut nie powinien uzależniać wypłaty udziałów od warunków, których spełnienie nie zależy od członka, któremu przysługuje zwrot udziału (np. zatwierdzenie bilansu, osiągniecie zysku przez spółdzielnię, itp.).

Jeżeli zatem statut spółdzielni upoważnia zarząd spółdzielni do zwrotu po upływie 10 lat od dnia ustania członkostwa i nie uzależnia tego od innych warunków, zapis taki nie jest niezgodny z prawem.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)