Bioasekuracja będzie dofinansowana

Bioasekuracja będzie dofinansowana

Hodowcy świń ze strefy z ograniczeniami ASF mogą starać się o 50% zwrot wydatków poniesionych z tytułu wprowadzenia zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

r e k l a m a

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w ARiMR od 26 września do 17 października. Na konta rolników powinno wpłynąć 50% poniesionych kosztów na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych. O rekompensaty mogą starać się rolnicy, którzy w latach 2015-2018 przez co najmniej rok hodowali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz ma być b dostępny na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki wraz z dowodami zapłaty; oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące wykorzystania pomocy de minimis.

pj-t
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii