Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>

Czy możliwy jest intensywny tucz przy ograniczeniu jego negatywnego wpływu na środowisko?

Obrazek

Przed producentami trzody chlewnej w Polsce i Unii Europejskiej stoi wiele wyzwań. Wprowadzane są akty prawne zobowiązujące rolników do ograniczenia niekorzystnego wpływu intensywnego chowu i hodowli trzody chlewnej na środowisko. Podczas VII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu prof. Daniel Korniewicz będzie przedstawiał praktyczne możliwości w tym zakresie. 

Anna Kurek19 listopada 2022, 06:00

Szczególnie zwracana jest uwaga na zmniejszenie emisji azotu i amoniaku do środowiska. Wdrożone dyrektywy nie przewidują żadnych rekompensat, a więc oczekuje się od producentów świń utrzymania dotychczasowych wyników produkcyjnych przy spełnieniu nowych wymogów w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Realizacja tego celu możliwa jest poprzez bardziej precyzyjne żywienie dopasowane do genotypu i zapotrzebowania pokarmowego zwierząt oraz poprzez zastosowanie dodatków paszowych podnoszących strawność pasz. Wśród dodatków powszechnie już przyjęły się fitazy oraz enzymy rozkładające polisacharydy nie skrobiowe. Poszukuje się dalszych możliwości zmniejszenia emisji azotu do środowiska przy jednoczesnej poprawie ekonomiki tuczu.

Przeprowadzone w Uniwersytecie Guelph badania wskazały, że dodatkiem takim może być produkt oparty o ekstrakt pofermentacyjny Bacillus licheniformis wraz z innymi związkami wspomagającymi trawienie białka u świń - Aminoreach®. W toku prac opracowano matrycę pokarmową definiującą o jaką wartość wzrasta nam strawność wybranych składników pokarmowych zwłaszcza aminokwasów przy jego zastosowaniu. Przeprowadzone badania wskazały, że dodanie Aminoreach® do mieszanek dla warchlaków i tuczników umożliwia zmniejszenie kosztu surowcowego pasz poprzez obniżenie zawartości białka w mieszance (zmniejszenie ilości drogich surowców wysokobiałkowych jak poekstrakcyjna śruta sojowa). Mieszanki takie zastosowane w tuczu w miejsce dotychczasowych zapewniały utrzymanie takich samych wyników produkcyjnych jak przyrosty i konwersja paszy.

Aminoreach® prowadzi także do zmniejszenia emisji azotu do środowiska. Co ważne doświadczenia i wdrożenia to potwierdzające przeprowadzono na typowych mieszankach komercyjnych zawierających w składzie fitazy oraz enzymy rozkładające polisacharydy nie skrobiowe. Ponadto Aminoreach® wpływa na zmniejszenie ilości niestrawionego białka w jelicie grubym ograniczając rozwój bakterii patogennych.

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat intensywnego żywienia świń i przyszłości produkcji w Polsce i Europie? Zapisz się już dziś na Forum Rolników i Agrobiznesu. Liczba miejsc ograniczona!




Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)