Nadzwyczajna pomoc dla producentów świń

Nadzwyczajna pomoc dla producentów świń

Za kilka dni Agencja Rynku Rolnego rozpocznie nabór wniosków o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą w ramach tzw. "pakietu Hogana". Wsparcie otrzymają rolnicy kupujący nowe zwierzęta, w tym loszki i knurki hodowlane, a także hodowcy sprzedający świnie ze stref ASF.

r e k l a m a

Przez trzy tygodnie, do 7 kwietnia 2017 r. oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego będą przyjmowały wnioski o udzielenie wsparcia w ramach mechanizmów administrowanych przez Biuro Interwencji.

  • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego;
  • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego;
  • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych;
  • Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF).
Stawki zwrotu kosztów

Cztery mechanizmy obejmują refundację kosztów zakupu zwierząt. Stawki kompensacji do zakupu bydła hodowlanego wynoszą od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja.

Jeśli chodzi o zakup świń hodowlanych, rolnik może liczyć na zwrot kosztów na poziomie od 150 zł do 350 zł w zależności od kategorii wiekowej, a 500 zł za knura.

Rekompensata cen sprzedaży świń ze stref ASF będzie wynosiła:

  • nie więcej niż 2,00 zł za kg tuszy – dla świń sprzedanych w okresie miedzy 1 września 2016 r. a 31 grudnia 2016 r.;
  • nie więcej niż 1,50 zł za kg tuszy – dla świń sprzedanych w okresie miedzy 1 stycznia 2017 r. a 30 czerwca 2017 r.;
Ważne terminy

Korzystający z mechanizmu pomocy na wyrównanie cen sprzedaży świń ze stref objętych restrykcjami z tytułu ASF powinni złożyć wnioski w następujących terminach:

  • za świnie sprzedane od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. – w terminie od 18 marca do 7 kwietnia 2017 r.;
  • za świnie sprzedane od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do 21 maja 2017 r.;
  • za świnie sprzedane od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. – w terminie do 21 lipca 2017 r.
Prawie 100 milionów złotych na rekompensaty

Na pomoc dla rolników przeznaczono odpowiednio:  
22 708 684,6 zł na zakup bydła hodowlanego,
58 409 000 zł na zakup loszek lub knurków hodowlanych,
17 572 188 zł na wyrównanie cen sprzedaży świń z terenów objętych ASF

Podstawą do udzielenia pomocy jest rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 2016/1613 z 8 września 2016 r. (Dz. Urz. UE L 242, z 9.09.2016,
 str. 10) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz.U z 9 marca 2017 r. poz. 499).

Pojawiają się wątpliwości

Może się jednak okazać, że rolnicy nie będą mogli skorzystać z pomocy. Wymagania dla hodowców sprawiają, że pojawia się sceptycyzm.

Paragraf 9. ustawy zaznacza, że rekompensatę otrzyma hodowca, który zobowiąże się do sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. nie większej liczby świń niż rok wcześniej - w czasie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe wymagania i zasady korzystania z pomocy znajdują się tutaj.
 
oprac. al za ARR

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii