Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>

Rusza nabór wniosków na refundację wydatków na bioasekurację

Obrazek

Dzisiaj rusza nabór wniosków w ARiMR dla hodowców trzody chlewnej na refundację poniesionych wydatków na wzmocnienie bioasekuracji w gospodarstwach. Jakie są warunki otrzymania wsparcia?

Natalia Marciniak-Musiał20 czerwca 2022, 10:36

Pierwsza taka pomoc ruszyła w 2018 r. W trakcie dwóch dotychczasowych naborów wniosków o refundacje wydatków starało się ok. 13,3 tys. rolników, do których trafiło 72,3 mln zł.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. w biurach powiatowych ARIMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem innej osoby,
 • poprzez platformę ePUAP lub wysłać za pośrednictwem poczty (najlepiej przesyłką rejestrowaną) – w tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Za co można otrzymać zwrot?

W ramach działań bioasekuracyjnych hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na zakup:

 • mat dezynfekcyjnych;
 • sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
 • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  oraz na
 • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
 • przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Razem z wnioskiem należy dostarczyć potwierdzenie zakupów w formie:

 • faktur lub ich kopii,
 • rachunków wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie,
 • kopii umów zlecenia lub o dzieło,
 • dowodów zapłaty potwierdzających poniesienie takowych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym.

Wymagane są także oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie. Dodatkowo także informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Oprac: Natalia Marciniak-Musiał

fot. archiwum

 Picture of the author
Autor Artykułu:Natalia Marciniak-Musiał
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)