Unia pomaga hodowcom świń

Unia pomaga hodowcom świń

Komisja Europejska przeznaczy około 9 mln euro dla hodowców trzody chlewnej poszkodowanych przez afrykański pomór świń. Rolnicy mogą liczyć od 190 do 300 zł za sztukę świni. Pod warunkiem, że na dwa lata zrezygnują z produkcji.

r e k l a m a

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia,  który wprowadza do Polski unijny program nadzwyczajnej pomocy dla rolników utrzymujących do 50 sztuk świń, którzy zdecydują się na wstrzymanie produkcji ze względu na niespełnianie wymagań walki z ASF

Warunki finansowe

Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy  to:
  • 10 tys. prosiąt do 20 kg,
  • 171 654 innych świń.

Rolnik, który zdecyduje się na czasowe wstrzymanie hodowli może liczyć na wypłatę:
  • 190 zł – w przypadku prosiąt do 20kg,
  • 300 zł - w przypadku innych świń.

Przyznanie pomocy daje możliwość wznowienia produkcji, ale najwcześniej po okresie dwóch lat oraz po spełnieniu wymogów przewidzianych zasadami bioasekuracji. Program dotyczy maksymalnie 24 tys. gospodarstw położonych w regionie objętym ASF.

Pomoc będzie wypłacona rolnikowi, jeżeli przedstawi dowody świadczące o tym, że wszystkie zwierzęta opuściły teren gospodarstwa w terminie wyznaczonym przez służby weterynaryjne. Ale jeżeli rolnik nie pozbędzie się świń pomoc będzie odzyskiwana, a rolnik musi się liczyć z karami finansowymi. Jej wysokość będzie równa 10% otrzymanej pomocy.

Wnioski o pomoc trzeba będzie składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy załączyć kopię decyzji administracyjnych nakazujących ubój lub zabicie świń oraz zakazującej hodowli świń w gospodarstwie. Ale także dokumenty potwierdzające wykonanie tej decyzji, czyli świadectwo z zakładu utylizacyjnego lub  świadectwa zdrowia świń wywiezionych do rzeźni.

Termin złożenia wniosku określona na 150 dni po otrzymaniu przez rolnika decyzji o ubiciu lub zabiciu świń i decyzji zakazującej hodowli, ale nie później niż do 14 sierpnia 2018 r.

Łączny budżet programu to 9,3 mln euro. Ale jednocześnie Polska została upoważniona przez Komisję Europejską do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100% unijnej pomocy.   wk
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii