Wsparcie dla hodowców świń za 30 milionów złotych

Wsparcie dla hodowców świń za 30 milionów złotych

Rząd proponuje kolejny program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku rozprzestrzeniania się ASF. Rolnicy będą mogli starać się o rekompensaty z tytułu utraconych dochodów. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 30 mln zł.

r e k l a m a

Wysłany właśnie do konsultacji społecznych projekt ma celu ”uruchomienie pomocy dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)”. 

Dla kogo pomoc?

Pomoc będzie udzielana rolnikom, których siedziba stada znajduje się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym i którzy z powodu wystąpienia ASF uzyskali obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń. Rekompensata będzie obliczana na podstawie różnicy w wysokości dochodu w kwartale, półroczu lub roku, począwszy od 1 lipca 2017 r. w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży świń z trzech ostatnich kilku lat po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami. 
Szacuje się, że pomoc może otrzymać 3822 producentów świń z terenów ASF.  

Nie dla wszystkich...

Ponieważ to już kolejny program pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF, rząd zdecydował się na ograniczenie pomocy. Będą z niej wyłączeni producenci rolni, którzy:
  • uzyskali pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych;
  • uzyskali pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny;
  • uzyskali pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii;
  • sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.


Chętni wnioski będą mogli składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprócz wypełnienia wniosku rolnicy muszą pamiętać o złożeniu oświadczenie, że do pomocy objętej wnioskiem nie przyznano mu:
  • pomocy finansowej ze środków krajowych;
  • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi; a także, co jest bardzo ważne, oświadczenia o kwocie utraconego dochodu. 
wk
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii