Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>

Agrihandler: Akademia Trawy - podsumowanie pierwszego sezonu

Obrazek

Oto jak można zmniejszyć koszty produkcji mleka, poprawić  jakość  gleby i zmniejszyć emisją szkodliwych substancji dzięki pielęgnacji użytków zielonych.

Jan Józefowicz29 maja 2023, 08:00
Prace agrarne w ramach projektu Akademia Agrihandler 2022 rozpoczęto od aeracji, czyli usuwania zagęszczeń w wierzchniej warstwie użytków zielonych z wykorzystaniem aeratora marki Evers. Następnym krokiem była doglebowa aplikacja nawozu organicznego. Zależnie od lokalizacji były to: gnojowica, gnojówka i poferment, które aplikowano za pomocą wozu asenizacyjnego Veenhuis Profiline 19450 wraz z aplikatorem doglebowym Veenhuis Ecojet 7.60. Poza tym na wybranych polach, zastosowano specjalną mieszankę traw korzystając z siewnika marki Evers.


W kolejnych miesiącach (maj, lipiec i sierpień) prowadzono pokos traw, w który brał udział zestaw firmy Elho. Bała to kosiarka czołowa NM 3700 F i tylna typu motyl NM 10500 SideFlow podłączone do ciągnika JCB Fastrac 8330. Podczas zbioru zielonki korzystano z przyczepy samozbierającej Schuitemaker Rapide 660.

Dwa razy więcej masy zielonej z takiego samego areału 

Powyższy tytuł opisuje imponujące efekty Akademii Agrihandler w trzech lokalizacjach. W celu dokładnej weryfikacji prowadzonych działań w ramach Akademii Agrihandler prowadzono je w różnych regionach Polski. Były to:
  • Polanowice (województwo kujawsko-pomorskie),
  • Łodygowo (województwo warmińsko-mazurskie) i Dobrodzień woj. opolskie.
Wyniki z przeprowadzonych pokosów trwałych użytków zielonych na poletkach doświadczalnych Akademii są imponujące, bo wyniki całego procesu pokazują, że na poletkach, gdzie stosowana była technologia Agrihandler zebrano o 113% więcej masy zielonej.

Gnojowica wpłynęła na skład chemiczny traw

Badania materiału roślinnego i mikrobiologiczne gleby – z poletek doświadczalnych. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że nawożenie doglebowe gnojowicą korzystnie wpłynęło na skład chemiczny materiału roślinnego.- Wyniki badań po pierwszym roku realizacji projektu wskazują, że nawożenie doglebowe gnojowicą korzystnie wpłynęło na skład chemiczny traw. W okresie wegetacyjnym wzrosła w materiale roślinnym zawartość magnezu, potasu oraz azotu, jedynie zawartość fosforu była niższa w trawie drugiego pokosu w porównaniu ze składem chemicznym pokosu pierwszego. Potwierdza to tezę, iż nawożenie gnojówką i gnojowicą powinno być uzupełniane mineralnymi nawozami fosforowymi w celu zapewnienia potrzeb pokarmowych traw. Doglebowa aplikacja gnojowicy pozytywne wpłynęła na rozwój pożytecznych drobnoustrojów uczestniczących w przemianach węgla i azotu. Odnotowano również, wzrost zawartości chlorofilu oraz karotenoidów w trawie pobranej z powierzchni pastwisk nawożonych doglebowo w porównaniu z poletkami kontrolnymi – nawożonymi gnojowicą w sposób konwencjonalny – komentuje prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska).

Gleba odpłaca za stosowanie nawozów naturalnych

Nawozy naturalne, takie jak gnojówka i gnojowica, to niedoceniane źródło makro- i mikroelementów. Zastosowane w nawożeniu gleb poprawiają ich właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, co przekłada się na szybszy wzrost i poprawę jakości trawy wykorzystywanej do skarmiania bydła mlecznego.
Dodatkowo na początku listopada 2022 roku pobrano próbki gleby w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych. Wyniki wykonanych w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności WRiB Politechniki Bydgoskiej badań wskazują, że zabiegi agrotechniczne związane ze sposobem aplikacji gnojowicy mogą pozytywnie oddziaływać na rozwój pożytecznych drobnoustrojów uczestniczących w przemianach C i N. Stwierdzono także korzystny wpływ doglebowego nawożenia gnojowicą na rozwój drobnoustrojów glebowych w zależności od zastosowanych sposobów jej aplikacji. Więcej informacji na temat wyników Akademii Agrihandler znajduje się na stronie projektu:  www.akademiaagrihandler.pl

Akademia Agrihandler – drugi sezon 2023

Przeprowadzone na polach działania i analizy badań udowadniają, ze obrany kierunek jest jak najbardziej właściwy. W sezonie 2023 prace agrarne i badania przeprowadzane będą ponownie na trzech polach testowych. Zostaną podzielone na 4 części, z której na każdej z nich zastosowane zostaną różne techniki agrarne. Znajdują się one w 3 lokalizacjach: Polanowice – województwo kujawsko-pomorskie, Łodygowo – województwo warmiński mazurskie, Przecza – województwo opolskie.

Obiecujące wyniki

– Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych to jeden z nadrzędnych celów Akademii Agrihandler. W procesie doświadczalnym Akademii badamy wpływ zastosowania różnych kombinacji unikalnych technologii pielęgnacji na jakość ilość i skład trawy. Wyniki po pierwszym roku działalności Akademii są bardzo obiecujące. Pokazują, ze zastosowane techniki agrarne i użyte przy nich maszyny bardzo dobrze spełniają swoją rolę i mogą przynieść Rolnikom wymierne korzyści. To nas motywuje do dalszych działań – podkreśla Aleksander Muss – Dyrektor Handlowy Agrihandler.

opr. Jan Józefowicz,
źródło: Agrihandler


Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Józefowicz
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)