Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>

Podyplomówka z Agrotroniki na UP w Poznaniu

Obrazek

Trwa rekrutacja na III edycję studiów z Agrotroniki –  start już w lutym! Nauczyciele, rolnicy, miłośnicy rolnictwa mogą się jeszcze zgłaszać.

Jan Beba17 stycznia 2019, 13:03
Studia podyplomowe Agrotronika są realizowane w trybie niestacjonarnym, w formie 6-7 dwudniowych zjazdów w semestrze. Są to studia dualne, słuchacz może wybrać tylko moduł merytoryczny MM (2 semestry i 230 h zajęć dydaktycznych) lub dodatkowo realizować jeszcze moduł dydaktyczny MD (trzeci semestr i 120 h dydaktyki przedmiotów zawodowych mechanizacji rolnictwa i agrotroniki). Moduł ten przewidziany jest głównie dla nauczycieli kształcących w zawodzie „technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515” i  przygotowuje do nauczania kolejnego przedmiotu – moduł 4 (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Od 1 września 2016 r. uczniowie kształcenia zawodowego są już szkoleni w tym zawodzie, a nauczyciele powinni uzupełnić swoje wykształcenie np. na studiach podyplomowych.

Z kolei studia dwusemestralne MM skierowane są do osób pracujących już lub planujących podjęcie pracy w punktach handlowych oraz zakładach serwisowych pojazdów i maszyn rolniczych. Omawiana tematyka na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych powinna zainteresować także aktualnych użytkowników nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz osoby zarządzające parkiem maszynowym lub gospodarstwem rolnym, a zatem wszystkich tych, którzy interesują się nowoczesną ale i drogą techniką rolniczą.

Warto podkreślić, że studia te dają szansę na uzupełnienie wykształcenia „młodym rolnikom”, niezbędne przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Poza tym wymiar godzinowy oraz realizowane treści programowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji rolniczych.1 z 2
SP Agrotronika

SP Agrotronika

2 z 2
SP Agrotronika

SP Agrotronika

Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)