• Jakie rośliny uprawiać, aby zarobić?

  • ?
  Wielu rolnikom spędza sen z powiek pytanie: jakie rośliny uprawiać, aby z jednej strony zarobić, a z drugiej utrzymać glebę w dobrej kulturze i ułatwić sobie, np. walkę z niektórymi uciążliwymi chwastami.
 • Bez śniegu, zimotrwałość dużo niższa

  • ?
  Kolejna zima, w niektórych rejonach Polski, zapowiada się jako bezśnieżna. Poza ograniczeniem rezerw wody, która wiosną jest sukcesywnie oddawana glebie, uprawy ozime są w tych warunkach narażone na większe wymarzanie.
 • Arylex – nowa substancja czynna w ofercie DowAgro

  • ?
  Arylex to nowa substancja czynna przeznaczona do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Można ją bezpiecznie stosować w zbożach ozimych i jarych, od wczesnych faz rozwojowych, do późnych stadiów wzrostu.
 • Owies może sypnąć nawet 8 t/ha!

  • ?
  Owies jest nie tylko cennym zbożem fitosanitarnym w płodozmianie, ale także przy odpowiedniej agrotechnice może dać wysokie plony, a w ostatnich latach trzyma także dobrą cenę.
 • Ciemny miąższ eliminuje bulwy z handlu

  • ?
  W bulwach, które nie są starannie zbierane, składowane i przygotowane przed wprowadzeniem do handlu lub przerobu przemysłowego intensywnie ciemnieje miąższ. Wada ta dyskwalifikuje ziemniaki u rynkowego odbiorcy.
 • Naukowcy w obronie przyrody

  • ?
  Naukowcy z kilkunastu uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk powołali do życia inicjatywę "Nauka dla przyrody". Będzie ona forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.
 • Co wnoszą na pola ultrawczesne odmiany kukurydzy?

  • ?
  Od kilku lat pojawiają się w Polsce ultrawczesne odmiany kukurydzy o liczbie FAO od 130 do 180. Czy ta grupa wnosi do płodozmianu tzw. wartość dodaną?
 • Czas pomyśleć o wyborze odmiany kukurydzy

  • ?
  Wielkimi krokami zbliża się czas wyboru odmiany kukurydzy idealnie dopasowanej do warunków danego gospodarstwa – nie tylko klimatycznych, ale także glebowych.
 • Szacunkowe wyniki dla roślin okopowych w 2016 r.

  • ?
  Wynikowy szacunek GUS dla roślin okopowych ma bardziej pozytywny wymiar, niż dane ubiegłoroczne. Pogoda, zwłaszcza pod koniec wegetacji, ograniczyła ryzyko kolejnego sezonu niskich plonów.
 • Polska organizatorem obrad fitosanitarnej grupy roboczej EPPO

  • ?
  Działająca od 1951 r. Europejsko-Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO) odpowiada za współpracę państw europejskich w zakresie ochrony roślin regionu, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC).