Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Alternaria solani groźniejsza od siostry – A. alternata

Obrazek

Zbyt często rolnicy utożsamiają walkę z zarazą ziemniaka, ze zwykle wcześniejszą niż zaraza obecnością na polu grzybów Alternaria alternata. To błąd. Strategia walki z tymi patogenami musi rozróżniać zarówno same choroby, jak i ich poszczególne formy patogeniczne.

Janusz Biernacki15 maja 2018, 14:03
Ze względu na różne występowanie w sezonie wegetacyjnym grzybów z rodzaju Alternaria (A. alternata, A. solani), strategia ich zwalczania powinna być do tego dostosowana.
Jako pierwsza w sezonie wegetacyjnym pojawia się A. alternata, która nie ma większego praktycznego znaczenia dla kondycji i plonowania ziemniaków. Pojawia się zazwyczaj w czerwcu na już osłabionych roślinach, z niedoborami składników pokarmowych, porażonych przez wirusy, czy z objawami rizoktoniozy.

A. solani pojawia się jako druga, zazwyczaj w lipcu i dominuje w sierpniu. Jest ona groźniejsza od A. alternaty, ponieważ atakuje zdrowe rośliny i powoduje uszkodzenia bulw, w postaci ołowiano-sinych, owalnych, wgłębnych plam.

Do ochrony chemicznej ziemniaków przed alternariozą stosujemy w pierwszej kolejności fungicydy DMI, np. triazole – difenokonazol (Carial Star, Narita), a od lipca włączamy również fungicydy ditiokarbaminianowe i tiokarbamylowe: mankozeb, metiram, propineb, ftalimidowe – folpet oraz fungicydy z grupy Qol zawierające: azoksystrobinę (Amistar), piraklostrobinę (Cabrio Duo), famoksat (Tanos) lub fenamidon (Pyton Consento).

W celu przeciwdziałania powstawania odporności należy stosować fungicydy przemiennie z różnych grup chemicznych. Pełny i uaktualniony wykaz dostępnych fungicydów przeciwko alternariozie ziemniaka zawierających podane powyżej substancje aktywne znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)