Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Co może kontrolować PIORiN?

Obrazek

Każdy rolnik ma obowiązek prowadzić m.in. ewidencję zabiegów ochrony roślin, która jest jednym z elementów kontroli inspektora PIORiN. Co jeszcze może sprawdzać w gospodarstwie przedstawiciel tej instytucji?

Jacek Daleszyński26 października 2021, 08:00
Kontrole PIORiN przeprowadzane w gospodarstwach nasilają się m.in. w czasie intensywnej chemicznej ochrony upraw. Obecnie takich zabiegów w oziminach jest już coraz mniej, niemniej warto pamiętać, na co inspektor będzie zwracać uwagę, jeśli pojawi się u rolnika.

Kontrola zabiegu

Jeśli akurat kontrola przypadnie w momencie, kiedy rolnik wykonuje zabieg ochrony roślin, to pracownik PIORiN może skontrolować, czy wykonywany jest on np. w odpowiednich warunkach atmosferycznych, czyli czy np. zbyt mocno nie wieje w przestrzeni otwartej. Może też sprawdzać odległość, w jakiej porusza się opryskiwacz od zbiorników wodnych, czy innych obiektów wymienionych w rozporządzeniu (z 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin), np. dróg publicznych czy pasiek.

Bez zapowiedzi

Kontrola w gospodarstwie zgodnie z ustawą o PIORiN nie jest zapowiedziana, a rolnik jest zobowiązany ją przyjąć. Jeśli z ważnych względów nie może w niej uczestniczyć, to możliwe jest ustalenie nowego terminu. Kontrola zawsze przeprowadzana jest w obecności rolnika lub osoby przez niego upoważnionej. Pracownicy inspekcji podkreślają, że ich zadaniem nie jest nękanie rolników, a jedynie sprawdzanie wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nich przez przepisy. Te formułują też jasno, co grozi gospodarzom w przypadku stwierdzenia uchybień.
Jeśli rolnik złamie jeden paragraf, powinien się liczyć z grzywną maksymalnie 500 zł, zaś dwóch lub więcej przepisów – do 1000 zł. Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Warto wiedzieć, że rolnik raz ukarany będzie później ponownie kontrolowany, czy spełnił zalecenia, których termin realizacji najczęściej określony jest w protokole.

Więcej szczegółów odnośnie do zakresu kontroli w najnowszym, listopadowym wydaniu naszego miesięcznika.jd, fot. Sierszeńska
Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)