Czy warto wykonać zabieg – progi szkodliwości

Czy warto wykonać zabieg – progi szkodliwości

Dynamicznie rozwija się sytuacja na polach nie tylko pod względem wegetacji roślin. Do działania ruszyły także patogeny i szkodniki, które mogą skutecznie zniwelować przychody z upraw polowych. Jednym ze środków zaradczych są zabiegi chemiczne, których wykonanie uzasadniają tzw. progi ekonomicznej szkodliwości.

r e k l a m a

Na plantacjach buraków cukrowych wynoszę one:

 • dla pędraków: 5–6 osobników/m2 od początku okresu wegetacji
 • dla śmietki burakowej (dla rejonów powyżej dwóch pokoleń w sezonie): 4 jaja lub miny/roślinę w fazie dwóch liści (BBCH 12); 8 jaj lub min/roślinę w fazie czterech liści (BBCH 14); ponad 20 jaj lub min/roślinę w fazie sześciu liści (BBCH 16)
 • dla śmietki w pozostałych regionach: 4 jaja lub miny/roślinę w fazie dwóch liści (BBCH 12); 16 jaj lub min/roślinę w fazie czterech liści (BBCH 14).

W rzepaku ozimym:

 • dla czerni krzyżowych: 10–30% liści z pierwszymi oznakami porażenia
 • dla suchej zgnilizny kapustnych: 10–20% liści z pierwszymi oznakami porażenia
 • dla słodyszka rzepakowego: 1 chrząszczy/roślinie w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50–52); 3–5 chrząszczy/roślinie w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 53–59)
 • dla pryszczarka kapustnika: 1 owad/4 rośliny od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–69).

W życie ozimym:

 • dla mączniaka prawdziwego: 10% roślin z pierwszymi oznakami porażenia w fazie strzelania w źdźbło; pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym lub kłosie w fazie kłoszenia
 • dla rdzy brunatnej: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia w fazie strzelania w źdźbło; pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym w fazie kłoszenia
 • dla septoriozy plew: 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami w fazie strzelania w źdźbło; 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami w fazie początku kłoszenia; 1% porażonej powierzchni liścia flagowego w fazie pełni kłoszenia.

W pszenicy (ozimej i jarej):

 • dla rdzy brunatnej: 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia w fazie krzewienia; 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia w fazie strzelania w źdźbło; pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym w fazie kłoszenia
 • dla septoriozy paskowanej: 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami w fazie krzewienia; 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami w fazie strzelnia w źdźbło; 5–10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami w fazie kłoszenia
 • dla septoriozy plew: 20% roślin z pierwszymi oznakami porażeni w fazie krzewienia; 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami w fazie strzelania w źdźbło; 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami w fazie kłoszenia; 1% porażonej powierzchni liścia flagowego w fazie pełni kłoszenia.

W kukurydzy:

 • dla ploniarki zbożówki: 1 larwa/roślinie w fazie od wschodów do czterech liści (BBCH 10–14); lub uszkodzenie 15% roślin w roku poprzednim
 • dla omacnicy prosowianki: 6–8 złóż jaj na 100 roślinach lub gdy w poprzednim roku było uszkodzone 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno lub 30–40% uszkodzonych roślin uprawianych na kiszonkę i CCM w fazie wiechowania (BBCH 51–59).

W ziemniakach:

 • dla stonki ziemniaczanej: 10 złóż jaj na 10 roślin lub 15 larw na roślinie, albo 1–2 chrząszczy zimujących na 25 roślin po wschodach roślin.

W łubinie:

 • dla oprzędzików: w momencie pojawienia się szkodników na roślinie lub po zaobserwowaniu tzw. żeru zatokowego – lustracja od wschodów do rozwoju liści (BBCH 11–29).

 

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii