Czym zwalczać omacnicę?

Czym zwalczać omacnicę?

Termin chemicznego zwalczania gąsienic z reguły przypada w okresie rozwijania przez rośliny wiech do fazy kwitnienia w czasie, gdy z licznie złożonych złóż jaj rozpoczną się wylęgi szkodnika.

r e k l a m a

Na podstawie dynamiki lotu motyli i składania jaj można zaobserwować, że pierwsze opryskiwanie roślin przypada zwykle pod koniec pierwszej lub na początku drugiej dekady lipca, gdy rozpoczyna się masowy wylęg gąsienic ze złóż jaj. Z kolei drugi zabieg (podstawowy termin zwalczania gatunku – najważniejszy!) przeprowadza się 7–10 dni później. Zwykle dzieje się to pod koniec drugiej lub na początku trzeciej dekady lipca, w czasie masowych wylęgów szkodnika. Na obszarach, na których omacnica uszkadza do 30% roślin, wystarcza zwykle jeden zabieg, wykonany w podstawowym terminie zwalczania gatunku.


Na północy kraju niekiedy termin zwalczania przypada do 5 dni później niż na południu, chociaż nie jest to regułą. Wszystko zależy od przebiegu temperatur w danym sezonie wegetacyjnym, które przyspieszają bądź opóźniają rozwój szkodnika. Trzeba pamiętać, że próg termiczny dla prawidłowego rozwoju gąsienic w jajach to minimum 15°C. W warunkach wysokich temperatur w ciągu dnia (ok. 25–30°C) oraz ciepłych nocy (15°C i więcej) do wylęgu gąsienic może dojść już po 3–4 dniach od złożenia jaj.

Im chłodniej lub też im są większe wahania temperatur pomiędzy dniem i nocą, tym bardziej wylęgi przeciągają się w czasie. W latach bardzo chłodnych niekiedy mogą nastąpić niemal po 2 tygodniach od złożenia jaj. W optymalnych warunkach proces wylęgu następuje jednak po 5–7 dniach od złożenia przez samice jaj na roślinach. Obserwacja warunków termicznych odgrywa dużą rolę przy ustalaniu terminu zabiegu.

14 insektycydów, ale...


Aktualnie przeciwko omacnicy prosowiance występującej na kukurydzy zwyczajnej (roślinie rolniczej) zarejestrowanych jest 14 insektycydów, przy czym aż 9 z nich zawiera tę samą substancję czynną, tj. lambda-cyhalotrynę. W kukurydzy cukrowej rejestrację mają tylko 4 preparaty. Dzięki temu, że dostępne są insektycydy z różnych grup chemicznych, istnieje możliwość rotacji substancji czynnych, co jest kluczowe w strategii zapobiegania uodparnianiu się omacnicy prosowianki na środki ochrony roślin.

Mając na uwadze wpływ pogody na stosowane substancje czynne, z reguły do pierwszego zabiegu wykorzystuje się pyretroidy, skuteczne w temperaturze do 20°C, natomiast do drugiego opryskiwania roślin już te niezależne od temperatury.  Poniżej w tabeli znajdziecie insektycydy zarejestrowane do zwalczania omacnicy prosowiankimwal

Preparaty zarejestrowane do zwalczania omacnicy prosowianki

Preparaty

Substancja czynna

Grupa chemiczna

Dawka (l, kg/ha)

Optymalna temperatura stosowania

Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS*, Kusti 050 CS, LambdaCE 050 CS, Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna

pyretroidy

0,2

do 20 st.C

Karate 2,5 WG

lambda-cyhalotryna

pyretroidy

0,20–0,40

Sparviero

lambda-cyhalotryna

pyretroidy

0,125

Proteus 110 OD*

tiachlopryd + deltametryna

neonikotynoidy + pyretroidy

0,5

niezależny

Steward 30 WG*, Rumo 30 WG*, Sakarb 30 WG

indoksakarb

oksadiazyny

0,125–0,15

Runner 240 SC

metoksyfenozyd

hydroidy

0,6

* Preparat ma rejestrację także w kukurydzy cukrowej. Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii