Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

I Komunikat IUNG w Puławach o suszy rolniczej w Polsce

Obrazek

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla wszystkich, tj. 2477 gmin Polski i w oparciu o kategorie gleb określił stan zagrożenia suszą rolniczą. W pierwszym okresie raportowania, tj. od 21 marca do 20 maja 2020 r., Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w niektórych województwach i uprawach.

Janusz Biernacki25 maja 2020, 15:29
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –100 mm. Najniższe wartości KBW poniżej –170 mm w analizowanym sześciodekadowym okresie wystąpiły na Pojezierzu Lubuskim. Przedział od –150 do –169 mm, oprócz Pojezierza Lubuskiego, notowano również na Pojezierzu Wielkopolskim. Niskie wartości KBW, tj. od –120 do –149 mm notowano natomiast na dużym obszarze Polski północno-zachodniej oraz w południowej części Niziny Śląskiej, w północnej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz w północnych terenach Wyżyny Małopolskiej.
Z kolei najwyższe wartości KBW notowano na obszarach północno-wschodniej Polski oraz na południu kraju: na Pogórzu Karpackim, Beskidach Zachodnich i na Przedgórzu Sudeckim. Wskaźnik ten wynosił od –119 do powyżej –50 mm.

Susza rolnicza występuje zatem na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego i podlaskiego (patrz mapa KBW).
Zjawisko odnotowano natomiast w uprawach:
 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • truskawek,
 • krzewów owocowych,
 •  drzew owocowych.
Mapa – Klimatyczny bilans wodny
Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę odnotowano tu w 833 gminach (14 województwach) na powierzchni nieco ponad 10% gruntów ornych.
W uprawach zbóż ozimych zjawisko wystąpiło w 676 gminach (11 województwach) na powierzchni niemal 8% gruntów ornych. Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek (w 522 gminach), krzewów owocowych (w 166 gminach), w uprawach drzew owocowych (w 7 gminach).

Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie. Wpłynął on negatywnie na oziminy, truskawki i krzewy owocowe, zwłaszcza, na glebach bardzo lekkich i lekkich. Deficyt wody na tych stanowiskach powodował też straty w uprawach jarych, objawiające się m.in. słabymi wschodami roślin.
Na poszkodowanych uprawach straty plonów z powodu deficytu wody szacuje się na co najmniej 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
Źródło: IUNG.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy