Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

IUNG bada odmiany dla rolnictwa ekologicznego

Obrazek

EDO kojarzy się zapewne wielu osobom z dawną nazwą Tokio. To jednak porównanie bardzo odległe, zarówno ze względu na dystans, jak i rzeczywiste znaczenie tego skrótu. Oznacza on bowiem Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe, którego koordynatorem w kraju jest IUNG – PIB.

Janusz Biernacki3 listopada 2019, 17:15
System ekologiczny jest to zrównoważony sposób gospodarowania bazujący na środkach naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza  się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu  i syntetycznych dodatków do pasz. W produkcji roślinnej prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego kluczowe znaczenie mają dwa elementy agrotechniki: płodozmian i dobór odmian.

Podstawowym celem Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego(EDO) jest ocena przydatności odmian różnych grup roślin do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej. Założenia oraz organizacja bazy badawczej systemu EDO zostały stworzone w 2018 r. we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU). Pierwsze badania w ramach  systemu EDO obejmowały ocenę odmian zbóż jarych:  pszenicy, jęczmienia i  owsa. W kolejnych latach planowane jest zwiększenie zakresu gatunków objętych badaniami oraz liczby punktów doświadczalnych (patrz wykazy).