Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Jak z brakiem możliwości stosowania neonikotynoidów radzą sobie nasi sąsiedzi?

Obrazek

Neonikotynoidy nie mogą być już stosowane w zaprawach nasiennych w buraku cukrowym. Jak z tym zakazem radzą sobie nasi sąsiedzi, rolnicy m.in. z Niemiec i z Autsrii walcząc z takimi szkodnikami jak szarek komośnik, pchełka burakowa, czy mszyca brzoskwiniowa?

Patrycja Bernat19 marca 2023, 14:44
Trzy substancje czynne:
  • imidaklopryd,
  • tiametoksam i klotianidyna nie mogą być już stosowane, nawet z zezwoleniem na stosowanie w nagłych przypadkach.
Zdecydował o tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości. To raz na zawsze wyklucza ich stosowanie w zaprawianiu nasion buraka cukrowego.

Stosować można w zaprawianiu buraka substancję aktywną telflutrynę. Zapewnia ona ochronę przed szkodnikami, które żerują pod ziemią np. drutowcami. Substancja ta nie działa systemicznie, a więc nie działa na pchełki, mszycę brzoskwiniową czy wołka zbożowego.
Zakaz używania neonikotynoidów oznacza dla niektórych regionów w Niemczech wzrost ryzyka w zakładaniu upraw.

Jak zwalczyć pchełkę burakową i mszyce?

Pchełki buraczane, zaraz po wschodach siewek i mszyce, od około połowy maja, można znaleźć niemal we wszystkich rejonach uprawy buraka. Obiecującą alternatywą jest dolistna aplikacja substancji aktywnych.

Zobacz także: Neonikotynoidy: będą zmiany w przepisach od 2023 r.!

W przypadku pchełki rzepakowej, od chwili pierwszej obserwacji do wkroczenia jej w próg szkodliwości - 20% uszkodzonej powierzchni liści, 40% uszkodzonych roślin, obowiązuje do momentu rozwinięcia 1. pary liści, zajmuje często tylko kilka godzin. Ważna jest obecność i szybkość reakcji.

W krytycznej fazie pojawiania się szkodników i dalszych wschodów ważna jest codzienna lustracja pola, tak aby w razie potrzeby podjąć szybko działania.
Do zwalczania tego szkodnika dopuszczone są substancje z grupy pyretroidów
  • cypermetryna,
  • deltametryna oraz lambda-cyhalotryna.
Inwazję mszycy burakowej można łatwo rozpoznać, przez tworzenie kolonii. W przypadku mszycy brzoskwiniowej jest to wyraźnie trudniejsze, chociażby ze względu na jej kolor. Próg szkodliwości dla tej odmiany wynosi 10% porażonych roślin.

Acetamipryd w trybie pilnym

Na całym świecie mszyca brzoskwiniowa jest uważana za wektora wirusów. Jednak ze względu na kontynentalne warunki pogodowe - z niskimi temperaturami w okresie zimowym - przeżywalność dorosłych osobników „pierwszego zakażenia” w austriackich rejonach upraw jest niska.
Jak się okazuje, pyretroidy są niewystarczająco skuteczne w walce z mszycami, a karbaminiany nie radzą sobie z mszycą brzoskwiniową. Do ich zwalczania zarejestrowana jest substancja aktywna flonikamid. Dla acetamiprydu spodziewane jest zatwierdzenie w trybie pilnym.

Szarek komośnik – bezpieczeństwo już minęło

W wielu gospodarstwach, tym razem w Kotlinie Panońskiej na granicy Węgrzech i Austrii nie jest obcy szarek komośnik. Krytycy stosowania neonikotynoidów wskazują, że spośród wielu prób, tylko niewielka ich cześć wykazywała działanie na tego szkodnika. Jest to oczywiście częściowo prawda, ale tylko częściowo, ponieważ trudno było przewidzieć, na których uprawach w tym roku rzeczywiście szkodnik ten się pojawi.
Chowacz brukwiaczek również stanowi ogromne zagrożenie dla buraków cukrowych, ze względu na swoje znaczne rozmiary, mobilność i, co nie mniej ważne, żarłoczność. Podczas gdy w przeszłości stanowiska z liczbą 2 do 5 chrząszczy/m2 były chronione za pomocą oprysków neonikotynoidami, obecnie konieczne jest zastosowanie innych metod. Konieczne jest wyszukane połączenie chemii i działań prewencyjnych.
Wracając do szarka komośnika, ważna jest nie tylko ochrona buraków, ale również kontrola dalszego rozwoju populacji tego chrząszcza. W przypadku zaobserwowania migracji należy niezwłocznie rozpocząć tzw. oprysk graniczny z użyciem dopuszczonych substancji czynnych, przede wszystkim pyretroidów.

Właściwy termin stosowania

Jeśli chodzi o termin stosowania, należy rozróżnić dwa okresy w wegetacji:
  • Po wschodzie buraka cukrowego i w następującym po nim okresie do 1,2 pary liści, gdy temperatury są często niskie. Później chrząszcz jest aktywny tylko w godzinach południowych (11.00-14.00) i tu należy go zwalczać.
  • Jeśli - wraz z postępem sezonu wegetacyjnego - temperatury stają się coraz wyższe, chrząszcz pokaże się na buraku rano, a następnie wieczorem. Dzień natomiast spędzi schowany w cieniu.
Stosowanie pułapek feromonowych jest kosztowne i mało popularne. Nie mniej jednak, przy umiarkowanej presji, okazywały się skuteczne. Nie powinno się jednak rezygnować się z pułapek feromonowych, ponieważ dostarczają one informacji o ewentualnych ruchach migracyjnych. Maksymalna odległość rozstawiania pułapek feromonowych powinna wynosić 15 m, wzdłuż granicy pola lub w pierwszej ścieżce technologicznej.

Jeżeli w tym roku wystąpi konieczność zmieniania lokalizacji upraw, Agrana oferuje rolnikom rekompensatę kosztów. Dodatkowo ubezpieczenie od gradobicia obejmuje również przesadzenie buraków cukrowych w przypadku wystąpienia szkód związanych ze zwierzętami do 31 maja w tzw. pakietach „Burak cukrowy Uniwersalny” oraz „Burak cukrowy Plus”. KWS w ramach usługi „Beet Added Value Service” oferuje aż 50% zniżki na nasiona Conviso do przesadzenia.


Na podstawie: topagrar.com
fot: arch.TAP T.Czubiński


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)