Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Miotła zbożowa zaczyna się krzewić - nie spóźnij się z zabiegiem

Obrazek

Miotła zbożowa to obok wstępującego tylko na ciężkich glebach wyczyńca polnego najgroźniejszy chwast ozimin z grupy jednoliściennych. Od czasu wprowadzenia w latach 60. i 70. XX wieku herbicydów opartych na 2,4-D oraz MCPA zaszło zjawisko tzw. kompensacji i stała się ona dominującym gatunkiem na wielu polach, zwłaszcza na glebach lekkich i średnich.

Tomasz Czubiński4 listopada 2020, 15:37
Próg szkodliwości chwastów nie jest łatwy do ustalenia. W 1982 r. prof. Henryka Rola z IUNG oszacowała go na 5–10 szt./m2. W 20 lat później wraz z mężem prof. Józefem Rolą opublikowała pracę, z której wynika, że 5 szt./m2 powoduje spadek plonu pszenicy ozimej o 1%, ale już 10 szt./m2 obniża plon o 6%, 25 szt./m2 o 16% a 50 szt./m2 aż o 27 %. Jak małe są to ilości chwastu wystarczy porównać je do obsady pszenicy. Otóż 10 szt./m2 powodujące dotkliwy spadek plonu pszenicy o 6%, to zaledwie jedna miotła zbożowa na 25-40 pszenic w zależności od obsady. Natomiast strata ponad ćwierci plonu, to jedna miotła na 2,5-4 pszenice. Wydaje się, że tak dużej obsady jak ta ostania nie notujemy. Jednak jest wręcz przeciwnie – miotła zbożowa bardzo często występuje w takiej osadzie a nawet większej.

Wystarczy nachylić się nad polem i poszukać maleńkich o tej porze roku siewek czy rozkrzewionych mioteł zbożowych. Okazuje się często, że w międzyrzędach na odcinku kilkunastu centymetrów znajdujemy ich po kilka a nawet kilkanaście. Jeżeli przyjmiemy, że obserwowany odcinek pola, to zaledwie 1/100 metra kwadratowego to mamy kilkaset a nawet ponad tysiąc osobników miotły zbożowej na metrze kwadratowym!

Siewki miotły zbożowej bardzo łatwo przeoczyć. Są one niepozorne, nitkowate, często wschodzą pomiędzy zbożem o szerokich liściach. W fazie BBCH 11 jest to najczęściej zielona niteczka długości do 2 cm, rzadko kiedy więcej.


Miotła zbożowa w fazie drugiego liścia (z lewej) i pierwszego (z prawej) fot. Tomasz CzubińskiW następnej fazie, drugiego liścia (BBCH 12) niteczka ta jest rozgałęziona, ale drugi liść nie jest wiele szerszy od pierwszego.


Miotła zbożowa w fazie drugiego liścia fot. Tomasz CzubińskiDopiero od fazy BBCH 13 roślina robi się nieco szersza a trzeci liść nabiera płaskiego charakteru, jest jednak najczęściej w pączku złożony.Miotła zbożowa w fazie trzeciego liścia fot. Tomasz CzubińskiOd pojawienia się czwartego liścia miotła zbożowa wchodzi w fazę krzewienia (BBCH 21). Wówczas siewka nabiera większego rozmiaru.


Miotła zbożowa w fazie początku krzewienia fot. Tomasz CzubińskiJak widać na zdjęciach siewki miotły są bardzo małe i niestety nie sią zauważane do chwili, kiedy wchodzą w pełnię krzewienia. Groźne jest to, że im miotła jest bardziej rozwinięta, tym herbicydy działają słabiej lub wymagają wyższych, pełnych dawek. Dlatego z zabiegiem nie należy zwlekać! Nie powinniśmy zatem czekać na nowe wschody chwast. Wiele preparatów działa także przez glebę i jeżeli obawiamy się, że będą kolejne fale wschodów miotły, np. zboże jest z późnego siewu, to lepiej wybrać taki, który ma działanie choć częściowe przez glebę. Do takich substancji miotłobójczych należą:
 • chlorosulfuron (także przez liście)
 • chlorotoluron (70% przez korzenie, 30% przez liście)
 • flufenacet (także przez hypokotyl, substancja wspierająca inne)
 • flurochloridon (także pzrez liscienie i koleoptyl chwastów dwuliściennych)
 • jodosulfuron metylosodowy (w małym stopniu przez glebę)
 • mezosulfuron metylowy (także przez liście, substancja wspierająca inne)
 • pinoksaden (w minimalnym stopniu przez korzenie)
 • pendimetalina (w mniejszym stopniu przez liście)
 • propoksykarbazon sodu (głównie przez liście, przez korzenie słabo)
 • prosulfokarb (także przez liście)
 • tienkarbazon metylu (także przez hypokotyl, substancja wspierająca inne)
 • tifensulfuron metylu (także przez liście)

tcz


Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)