Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Mszyce to narastający problem upraw ziemniaka

Obrazek

Seria ciepłych jesieni i łagodnych zimy stała się sprzymierzeńcem mszyc, w tym mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej, której osobniki można było obserwować minionej zimy na uprawach ozimin. Szkodniki te pojawiają się więc tej wiosny coraz wcześniej i coraz liczniej na plantacjach ziemniaka.

Janusz Biernacki4 czerwca 2020, 14:12
Szkodliwość mszyc na roślinach ziemniaka wynika z wysysaniu soków, co w sytuacji niedoboru wody w glebie i ograniczonych możliwościach jej pobierania, a wraz z nią składników pokarmowych, prowadzi do osłabienia i spowolnienia rozwoju uprawy. Główne straty gospodarcze powodowane przez tę grupę szkodników wynikają jednak z przenoszenia na rośliny chorób wirusów, na które nie ma obecnie bezpośrednich metod ochrony (patrz foto).

Do zwalczania mszyc, w tym brzoskwiniwo-ziemniaczanej, m. kruszynowo-ziemniaczanej, czy m. szakłakowo-ziemniaczana w uprawach ziemniaka można wykorzystać kilka insektycydów, które zawierają cztery s.cz.:
  • lambda-cyhalotrynę (np. Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Karate Zeon 100 CS, Kusti 050 CS, LambdaCe 050 CS, Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS))
  • flonikamid (Hinode, Mainman 50 WG i Teppeki 50 WG)
  • spirotetramat (Movento 100 SC)
  • sulfoksaflor (Closer)
W walce z tymi szkodnikami pomocne okazuje się także zwalczanie stonki ziemniaczanej. Niektóre z tych preparatów ograniczają bowiem liczebność mszyc.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)