Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Nawozy zmieniają odczyn gleby

Obrazek

Oddziaływanie nawozów mineralnych na odczyn gleby nie jest dla nikogo niespodzianką. To, co wylatuje z rozsiewacza, może zakwaszać nam glebę. Dotyczy to szczególnie nawozów azotowych.

Jacek Daleszyński27 stycznia 2021, 15:56
Oddziaływanie nawozów mineralnych na odczyn gleby jest zjawiskiem dość złożonym, wymagającym uwzględnienia kilku ważnych czynników:
  • składu chemicznego nawozu, w tym obecności i zawartości składników podlegających utlenieniu w glebie;
  • procesów transformacji w glebie składników mineralnych wprowadzonych w nawozach;
  • mechanizmu pobierania składników, a także salda kationów/anionów.
Pierwsza grupa czynników odnosi się do składników nawozów i ich potencjalnego oddziaływania na odczyn gleby. Ze względu na potencjał zakwaszający nawozów, można je podzielić na 3 grupy. W pierwszej znajdują się nawozy azotowe amonowe, amidowe oraz siarka elementarna. Składniki zawarte w tych nawozach w trakcie przemian w glebie prowadzą do produkcji netto protonów (H+). Formą azotu, która ulega utlenieniu (nitryfikacji) w glebie, jest kation amonowy. Produktami tej reakcji, jak przedstawiono poniżej, są cząsteczka jonu azotanowego i dwa protony:

NH4+ + 2,5O2 → NO3- + 2H+ + 2H2O

W ten schemat przemian wpisują się także nawozy amidowe, gdyż produktem hydrolizy mocznika jest właśnie kation amonowy.

Więcej nie tylko o zakwaszającym działaniu nawozów mineralnych przeczytasz w lutowym wydaniu „top agrar Polska”.jd, fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)