Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Nie odwracać znaczenia czynników nawożenia

U podstaw czynników wpływających na nawożenie leżą tzw. czynniki definiujące, jak gleba, roślina, pogoda. Na nie niestety nie mamy wpływu. Na drugim poziomie leżą tzw. czynniki ograniczające, wśród których są składniki pokarmowe. Najwyżej są czynniki redukujące, jak choroby, szkodniki i chwasty. Od przypomnienia tej zasady swój wykład rozpoczął prof. Jarosław Potarzycki podczas seminarium uprawowego.

Tomasz Czubiński14 stycznia 2022, 15:41

Warto też przypomnieć hierarchię znaczenia składników pokarmowych. Pod względem znaczenia poszczególnych grup składników pierwszoplanowe to azot, fosfor i potas. Drugoplanowe to wapń, magnez i siarka. Dopiero na trzecim planie są cynk, mangan, żelazo, molibden i pozostałe.

- Przy obecnych wysokich cenach nawozów kusi rezygnacja z nawożenie i skupienie się na samej ochronie. Druga pokusa to rezygnacja z pierwszoplanowych składników i zastosowanie tylko np. mikroelementów – mówi prof. Jarosław Potarzycki z UP w Poznaniu podczas dzisiejszego seminarium uprawowego. Te wyżej wymienione dwie hierarchie nie są bezzasadne. Nie można swobodnie przestawiać zawartych w nich kolejności czynników. Nie ma możliwości zamiany składników pierwszoplanowych innymi. Także nie można skupić się wyłącznie na ochronie roślin i zapomnieć o nawożeniu, gdyż po prostu nie będzie czego chronić. Stąd wniosek, że nie wolno rezygnować z nawożenia, nawet przy obecnych cenach nawozów.

- Fosfor bierze udział w wielu procesach biologicznych. Jednym z najważniejszych jest udział w gospodarce energetycznej rośliny. Energia jest niezbędna do przemian azotu – wyjaśnia prof. Potarzycki. Ekspert przypomina także o przemianach fosforu w glebie. Składnik ten najlepiej przyswajalny jest przy pH 6-7. Stosowanie składnika przy innych wartościach pH wiąże się z ryzykiem uwstecznienia go poprzez wiązanie jonów fosforanowych z glinem, żelazem i wapniem.

- Można tylko częściowo ograniczyć uwstecznianie fosforu. Najważniejszym działaniem jest regulacja odczynu gleby – tłumaczy ekspert.  Dlatego pierwszą czynnością na glebach kwaśnych musi być wapnowanie, tak aby podnieść pH do poziomu powyżej 6,0.

Zupełnie inaczej podchodzi się do nawożenia potasem. Informacje o tym znajdą państwo w najbliższych numerach top agrar Polska.

tcz1 z 24
Dr Maria Walerowska i Karol Bujoczek z redakcji top agrar Polska podczas rozpoczęcia seminarium.

Dr Maria Walerowska i Karol Bujoczek z redakcji top agrar Polska podczas rozpoczęcia seminarium.

2 z 24
Nasz ekspert prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

Nasz ekspert prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

3 z 24
Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu

Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu

4 z 24
Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu

Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu

5 z 24
Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu

Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu

6 z 24
Nasz ekspert prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

Nasz ekspert prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

7 z 24
Redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek i prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

Redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek i prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

8 z 24
Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu.

Uczestnicy seminarium uprawowego w Poznaniu.

9 z 24
Z sali padały liczne pytania.

Z sali padały liczne pytania.

10 z 24
Redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek i prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

Redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek i prof. Hansgeorg Schönberger. podczas seminarium uprawowego w Poznaniu.

11 z 24
Z sali padały liczne pytania.

Z sali padały liczne pytania.

12 z 24
Z uwagi na wymogi sanitarno - epidemiologiczne przed wejściem na  salę uczetsnicy seminarium musieli wypełnić specjalne ankiety,

Z uwagi na wymogi sanitarno - epidemiologiczne przed wejściem na salę uczetsnicy seminarium musieli wypełnić specjalne ankiety,

13 z 24
Z uwagi na wymogi sanitarno - epidemiologiczne przed wejściem na  salę uczetsnicy seminarium musieli wypełnić specjalne ankiety,

Z uwagi na wymogi sanitarno - epidemiologiczne przed wejściem na salę uczetsnicy seminarium musieli wypełnić specjalne ankiety,

14 z 24
W kuluarach toczyły się liczne dyskusje.

W kuluarach toczyły się liczne dyskusje.

15 z 24
W kuluarach toczyły się liczne dyskusje.

W kuluarach toczyły się liczne dyskusje.

16 z 24
W seminarium można było uczestniczyć stacjonarnie oraz zdalnie.

W seminarium można było uczestniczyć stacjonarnie oraz zdalnie.

17 z 24
W seminarium można było uczestniczyć stacjonarnie oraz zdalnie.

W seminarium można było uczestniczyć stacjonarnie oraz zdalnie.

18 z 24
W seminarium można było uczestniczyć stacjonarnie oraz zdalnie.

W seminarium można było uczestniczyć stacjonarnie oraz zdalnie.

19 z 24
Nasz ekspert prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nasz ekspert prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

20 z 24
Nasz ekspert prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nasz ekspert prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

21 z 24
Nasz ekspert prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nasz ekspert prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

22 z 24
O ochronie herbicydowej kukurydzy mówił Marcin Bystroński z firmy Innvigo.

O ochronie herbicydowej kukurydzy mówił Marcin Bystroński z firmy Innvigo.

23 z 24
O ochronie herbicydowej kukurydzy mówił Marcin Bystroński z firmy Innvigo.

O ochronie herbicydowej kukurydzy mówił Marcin Bystroński z firmy Innvigo.

24 z 24
O ochronie herbicydowej kukurydzy mówił Marcin Bystroński z firmy Innvigo.

O ochronie herbicydowej kukurydzy mówił Marcin Bystroński z firmy Innvigo.

Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)