Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Nowe odmiany i LOZ pszenżyta jarego

Obrazek

Listy odmian zalecanych (LOZ) wnoszą do praktyki tzw. wartość dodaną. Zalecają do uprawy te odmiany, które najlepiej sprawdzają się w poszczególnych województwach. Są też co roku aktualizowane przez grupę krajowych ekspertów z zakresu hodowli i agrotechniki zbóż.

Janusz Biernacki25 lutego 2020, 07:30
Pszenżyto jare jest zbożem pastewnym, a prace hodowlane zmierzają głównie w kierunku poprawy jego plenności. I właśnie w tej cesze najbardziej widoczny jest postęp. Nowe odmiany, zarówno na przeciętnym, jak i wysokim poziomie agrotechniki dorównują plennością najlepszym wśród już zarejestrowanych oraz wielu odmianom pozostałych zbóż jarych. Obydwie nowe odmiany są dość niskie, a Impetus ma większą odporność na wyleganie.

Atut LOZ
Przed zakupem materiału siewnego pszenżyta jarego, jak w każdym innym gatunku dysponującym tym zestawieniem, warto skorzystać z List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ). Tworzy się je co roku w oparciu na wynikach badań PDO (patrz mapa). Co szczególnie cenne dla praktyki, wykaz ten zawiera odmiany najlepiej sprawdzające się w danym rejonie kraju. Informacje te mogą znacząco obniżyć koszt uprawy, usprawnić zbiór i uzyskać lepszej jakości ziarno.

Novum w KR
Krajowy rejestr pszenżyta jarego poszerzył się o dwie nowe odmiany Gucio i Impetus. W ciągu ostatniego roku żadna odmiana nie została skreślona, zatem liczba zarejestrowanych odmian zwiększyła się do 18. Wszystkie pochodzą z hodowli krajowej.
  • Gucio – plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę liści – dość duża, na rynchosporiozę i brunatną plamistość liści – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce – Grupa IHAR
Pozostałą część artykułu oraz tabelę z oceną wybranych cech rolniczo-użytkowych nowych odmian pszenżyta jarego znajdziesz w wydaniu miesięcznika „top agrar Polska” 3/2020, na str. 116-117.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)