Nowe odmiany rzepaku

Nowe odmiany rzepaku

W Słupi Wielkiej, siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), 2 lutego 2018 r. w odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2017–2020. Po ostatecznych konsultacjach zarejestrowano 20 nowych odmian rzepaku, w tym 17 form ozimych i trzy jare.

r e k l a m a

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję rejestracyjną.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy
 • Absolut – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Advocat – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Albrecht – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Angelico – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Arkansas – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Aspect – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Astana – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Augusta – odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Chopin – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Derrick – odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Galileus – odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Hevelius – Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Prince – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Ragnar – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Smaragd – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • SY Iowa – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
 • Tatiana – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

Rzepak jary:
 • Bruno – odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Lagonda – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Lancia – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Źródło: www.coboru.pl
[bie]
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii