Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin

Obrazek

Przedsiębiorcy rolni, warzywni, czy handlujący materiałem szkółkarskim będą od 14 grudnia 2019 r. objęci nowymi wymogami UE w zakresie zdrowia roślin. Kogo dotyczą, jakich roślin, co zmienia się w przepisach i dokumentacji – to zagadnienia poruszane na szkoleniu zorganizowanym 7 i 8 listopada b.r. przez WIORiN w Poznaniu.

Janusz Biernacki8 listopada 2019, 12:40
Zmiany klimatu i związana z tym większa presja istniejących lub dotychczas mniej znaczących gospodarczo agrofagów oraz wzrost światowej wymiany handlowej wymaga udoskonalenia niektórych przepisów fitosanitarnych. Dotyczy to zwłaszcza odniesienia do chorób i szkodników kwarantannowych oraz ujednolicenia wymogów formalnych w UE. Na spotkanie poświęcone tym zagadnieniom zaproszeni zostali przedsiębiorcy oraz rolnicy zajmujący się obrotem i handlem materiałem siewnym roślin rolniczych. Na 8. listopada przewidziano analogiczne szkolenie dla przedstawicieli firm z branży warzywnej i sadowniczej.

Nowe rozporządzenie
Katarzyna Radziejewska, kierowniczka działu fitosanitarnego WIORiN w Poznaniu (patrz galeria), omówiła podczas szkolenia skutki nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031, które ma obowiązywać przedsiębiorców od 14.12.2019 r. Na mocy tego dokumentu zostanie utrzymana większość dotychczas obowiązujących rozwiązania, jednak po ich modyfikacji. Dotyczą one m.in.
  • zwiększenia zakresu rejestracji profesjonalnych podmiotów gospodarczych
  • prowadzenia przez podmioty gospodarcze oceny zdrowotności towaru, a tylko w wyjątkowych sytuacjach przez WIORiN
  • zaopatrzenia określonych przepisami materiałów w paszporty roślin – nie dotyczy to kwalifikowanego materiału zbóż
  • wydawania przez podmioty profesjonalne paszportów roślin
  • ujednolicenie w UE formatów i wyglądu paszportów roślin (patrz foto))
  • urzędowego nadzoru nad podmiotami profesjonalnymi.
Do rejestru podmiotów gospodarczych PIORiN wpisywane będą m.in. podmioty profesjonalne, które:
  • importują do UE towary roślinne wymagające świadectwa fitosanitarnego
  • przemieszczają w UE materiał roślinny wymagający paszportu
  • są upoważnione do wydawania paszportów roślin. Dokumenty te obowiązują m.in. wszystkie materiały przeznaczone do sadzenia, w tym sadzeniaki, rozsady, sadzonki, cebulki, czy materiał szkółkarski
  • eksportują poza UE towary roślinne, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne.
Dotychczas wydane paszporty roślin zachowuj swoją ważność do 14.12. 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan fitosanitarny materiału, którego dotyczył.

Regulacje prawne
Pani Joanna Wyszatkiewicz z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW (patrz galeria) omawiała z kolei na szkoleniu zagadnienia dotyczące wpływu nowych regulacji prawnych w zakresie zdrowia roślin na wytwarzanie, ocenę i oznakowanie towarowego materiału roślinnego. Rozporządzenie 2016/2031 i rozporządzenie wykonawcze (PHR) określają m.in. środki służące zapobieganiu występowania regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP). Są to np. działania inspekcji na polach, próbobrania, czy ocena laboratoryjna, które zdaniem departamentu powinny być stosowane bez uszczerbku dla dotychczas stosowanych procedur przyjętych we wcześniejszych dyrektywach dla określonych grup roślin i ich materiału siewnego lub rozmnożeniowego. W tym przypadku chodzi o działania związane z testami i doświadczeniami badawczymi, badaniami hodowlanymi, czyszczeniem, zaprawianiem, pakowaniem. Wytyczne te nie powinny ponadto dotyczyć materiału siewnego niezakwalifikowanego oraz eksportowanego poza UE.

Ekspertka zwróciła także uwagę, że materiał rozmnożeniowy (nasiona i inne rośliny do sadzenia) wyprodukowany przed 14.12. 2019 r., odnośnie wymogów RNQP podlega dotychczasowym przepisom obowiązującym produkcji i etykietowania. Z kolei jeśli mieszanka materiału siewnego, w skład której wchodzi gatunek objęty obowiązkiem zaopatrzenia w paszport, to taki towar musi być wyposażony w urzędowy tzw. etykieto-paszport lub etykietę prowadzącego obrót i paszport. Dla materiału siewnego przeznaczonego do testów i doświadczeń polowych oraz materiału niezakwalifikowanego wymagana jest tylko etykieta nasienna. Materiał siewny odmian regionalnych i amatorskich oraz mieszanki przeznaczone na cele ochrony środowiska należy zaopatrzyć tylko w etykiety prowadzącego obrót.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie zmian w zakresie zdrowia roślin dostępna jest na stronie: www.piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/
[bie]1 z 6
Adam Błochowiak – Dyrektor WIORiN w Poznaniu

Adam Błochowiak – Dyrektor WIORiN w Poznaniu

2 z 6
Katarzyna Radziejewska – Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego WIORiN w Poznaniu

Katarzyna Radziejewska – Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego WIORiN w Poznaniu

3 z 6
Jolanta Wyszatkiewicz – Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW

Jolanta Wyszatkiewicz – Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW

4 z 6
fragment nowego rozporządzenia UE w zakresie zdrowia roślin

fragment nowego rozporządzenia UE w zakresie zdrowia roślin

5 z 6
niektóre wymogi dotyczące rejestracji podmiotów profesjonalnych

niektóre wymogi dotyczące rejestracji podmiotów profesjonalnych

6 z 6
wzór nowego, ujednoliconego w UE paszportu roślinnego

wzór nowego, ujednoliconego w UE paszportu roślinnego

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)