Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Otwarcie nowoczesnej biogazowni typu „Dynamic Biogas”

Obrazek

W Rolniczo-Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Poznańskiego w Przybrodzie otwarto 8. października 2019 r. biogazownię 3. generacji, zbudowanej w technologii Dynamic Biogas.

Janusz Biernacki9 października 2019, 12:45
Biogazownia tego typu przetwarza obornik i odpady z przetwórstwa rolniczego na energię elektryczną i cieplną. Polska technologia i elementy konstrukcyjne pozwalają na przyspieszenie procesu fermentacyjnego o 25% w stosunku do instalacji bazujących na kukurydzy. Nie jest więc konkurencyjna dla polowej produkcji rolniczej.

Ogólne zasady budowy i funkcjonowania tej instalacji omówił prof. dr hab. Jacek Dach z Instytutu Systemów Bioinżynierii UP w Poznaniu. – Biogaz znajduje nieograniczone możliwości wykorzystania w energetyce i posiada ogromny potencjał rozwojowy – podkreślił prelegent. Z kolei prof. dr hab. Jan Pikul, rektor UPP, powiedział podczas uroczystego otwarcia obiektu, że „Biogazownia wpisuje się w kwestie społeczne i ochronę środowiska”.
W otwarciu tej prestiżowej dla województwa i kraju instalacji uczestniczyła także Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która stwierdziła że „Budowa tej nowoczesnej, 5 w kraju biogazowni, pozwala produkować tanią i bardzo ekologiczną energię. Cieszę się, że jednym z jej podwykonawców są zakłady Cegielskiego w Poznaniu”.

[Na zdjęciu od lewej: Filip Mazur – Dyrektor R-SGD Przybroda, prof. dr hab. Jan Pikul – Rektor UPP, Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, prof. dr hab. Jacek Dach – UPP, Mirosław Michalak – Dynamic Biogas]

Wśród zalet innowacyjnego w Polsce obiektu wymienia się:
* redukcję wydzielania do atmosfery CO2 w ilości 6800 MG
* wykorzystanie do produkcji energii metanu, który również nie zwiększy obciążenia atmosfery tym gazem cieplarnianym
* zainstalowanie silnika kogeneracyjny o mocy 800 kW, który  będzie produkował rocznie energię elektryczną na poziomie 4300 MWh
* roczną produkcję energii cieplnej w ilości 4300 MWh (15 480 GJ)
* docelowa praca w trybie tzw. biogazowni szczytowej, produkującej energię elektryczną w godzinach szczytowego zapotrzebowania, tj. od 6:00 do 21:00
* bardzo wysoką sprawność energetyczną biogazowni na poziomie 97%
* ograniczenie emisji odorów ze składowania i rozprowadzania na polach obornika
* dostarczenie energii cieplnej do ogrzania obiektów gospodarstwa oraz możliwość podłączenia 500–800 lokalnych budynków mieszkalnych do korzystania z tego źródła ciepła, co wyeliminuje efekt zatruwania powietrza (smogu na wsi)
* powstały poferment będzie niemal równoważnym nawozem w porównaniu do obornika.

Jednym z ważniejszych elementów biogazowni jest zbiornik pofermentacyjny wyposażony w opatentowany system pionowego mieszania, który ma zapobiegać tworzeniu się warstwy kożucha, osadów dennych, czy piany. Czas wymiany urządzenia, bez konieczności opróżniania zbiornika i przerywania pracy instalacji wynosi ok. 2 godz. Strategiczną częścią obiektu jest akcelerator biotechnologiczny stanowiący osobny zbiornik. Przed nim znajduje się specjalny mieszalnik i rozdrabniacz dostarczonych komponentów, który pozwala na przyspieszenie procesów fermentacyjnych i zwiększenie wydajności samego akceleratora, w którym zachodzi biohydroliza w środowisko o pH poniżej 4,5. Skraca on także czas fermentacji od 80 do 250% w porównaniu ze standardową biogazownią. Średni czas przebywania substratu w urządzeniu wynosi więc 20–28 dni, zamiast 75. Akcelerator pozwala także na wykorzystanie szerokiej gamy biokomponentów, w tym np. odpady poubojowe, kości, pióra, czy produkty uboczne z przetwórstwa rolno-spożywczego. jednym z charakterystycznych elementów obiektu jest też brak tzw. stałej pochodni, której spalany gaz jest wykorzystany do produkcji energii cieplnej.

Cała instalacja charakteryzuje się modułową konstrukcją, co pozwala na dostarczanie wszystkich komponentów w kilku TIR-ach, skraca czas montażu oraz staje się łatwym produktem eksportowym. Biogzownia w Przybrodzie będzie początkowo pracować głównie na oborniku i gnojowicy uzyskiwanymi ze 100 krów mlecznych z obory R-SZD UP w Poznaniu. Obiekt, po wcześniejszym wylaniu i utwardzeniu się fundamentów betonowych, powstał w ciągu ok. 4 miesięcy i kosztował 9,5 mln zł. Termin zwrotu inwestycji szacuje się na 5 lat.
[bie]


1 z 9
prof. Jacek Dach podczas wstępnej prezentacji modelu biogazowni

prof. Jacek Dach podczas wstępnej prezentacji modelu biogazowni

2 z 9
Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii

3 z 9
Uczestnicy otwarcia innowacyjnej biogazowni w Przybrodzie

Uczestnicy otwarcia innowacyjnej biogazowni w Przybrodzie

4 z 9
biogazowna rozpocznie prodykcję energii z obornika od 100 krów mlecznych

biogazowna rozpocznie prodykcję energii z obornika od 100 krów mlecznych

5 z 9
schemat budowy i funkcjonowania biogazowni w Przybrodzie

schemat budowy i funkcjonowania biogazowni w Przybrodzie

6 z 9
mieszalnik pionowy (patent)

mieszalnik pionowy (patent)

7 z 9
silnik kogeneracyjny do produkcji energii elektrycznej z metanu

silnik kogeneracyjny do produkcji energii elektrycznej z metanu

8 z 9
rozdrabniacz substratu przed jego umieszczeniem w akceleratorze biotechnologicznym

rozdrabniacz substratu przed jego umieszczeniem w akceleratorze biotechnologicznym

9 z 9
przetwornik energii ieplnej

przetwornik energii ieplnej

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)