Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Perspektywiczne plony soi w badaniach PDO

Obrazek

Uprawa soi jeszcze do niedawna nie miała w Polsce znaczenia gospodarczego. Wyniki i zakres badań PDO sugerują, że dla tego gatunku nadchodzą pozytywne zmiany, nie tylko w naszym kraju.

Janusz Biernacki22 marca 2018, 10:14
Zmiany w zakresie uprawy soi w Polsce nastąpiły w ostatnich kilku latach. Od roku 2012 znacząco rosła liczba odmian, których nasiona oferowano do sprzedaży na krajowym rynku. Zwiększył się także areał kwalifikowanych plantacji nasiennych, jednak większość odmian pochodziła z hodowli zagranicznych. W 2017 r. plantacje nasienne obejmowały 25 odmian soi, w tym 64% to odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).

Obecnie do KR wpisanych jest 17 odmian soi. To dużo, zważywszy że jeszcze nie tak dawno było ich zaledwie kilka. Grupowane są one w zależności od długości wegetacji, którą wykazują w doświadczeniach realizowanych w kraju. Odmiany różnią się pod względem wielu cech: potencjału plonowania, jakości nasion, wysokości roślin, wysokości osadzenia najniższych strąków, czy odporności na wyleganie. Wybór odmiany do uprawy wymaga więc trafnej decyzji. Uwzględnić należy bowiem czy najważniejszy w gospodarstwie jest maksymalny plon nasion, który najłatwiej uzyskać u odmian późnych, czy zbiór zadowalającego plonu w optymalnym terminie, o odpowiedniej wilgotności i pozwalający na zasiew rośliny następczej na bardzo dobrym stanowisku.

Badania PDO soi w 2017 r. dotyczyły 11 odmian z KR i 16 z CCA. Testowano też 9 odmian w badaniach urzędowych, z których 5 to aktualne nowości, wpisane do KR w lutym 2018 r. Łącznie przebadano aż 36 odmian.
Wyniki badań z ocenami ważniejszych cech użytkowych i gospodarczych oraz analizę obecnej sytuacji soi na rynku nasiennym i spożywczym znajdziesz w wydaniu 5/2018 „top agrar Polska”.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)