Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Podsumowanie międzynarodowego projektu Inno4Grass

Obrazek

Wzrost produktywności w rolnictwie to jedno ze strategicznych, globalnych zadań tej branży. Także w sektorze użytków zielonych można osiągnąć te cele.  Ułatwieniu ich realizacji służy m.in. europejski projekt „Inni4Grass”.

Janusz Biernacki18 października 2019, 13:30
Inno4Grass jest projektem o roboczym tytule: „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”. Realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, składające się z 20 jednostek badawczo-naukowych i praktyków z ośmiu krajów Europy: Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski i Szwecji. W państwach tych użytki zielone mają duży i ważny udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rolniczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec ma istotne znaczenie gospodarcze. W inicjatywie tej stronę polską reprezentuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Inicjatywy podjęte w tym projekcie przez stronę polską objęły 20 gospodarstw i w zasadzie zostały zakończone, czas więc podsumować niektóre z tych wydarzeń. W tym celu UP zorganizował w Poznaniu seminarium w pt. „Spotkanie nauki z praktyką rolniczą w ramach grupy dyskusyjnej”. Innowacjami, które omawiano i komentowano to:
  • stosowanie ziół: babki lancetowatej i wyczyńca łąkowego do mieszanek na trwałe i przemienne użytki zielone (Grzegorz Łuczak; patrz foto)
  • sposoby renowacji i gospodarowania na użytkach zielonych w celu produkcji wysokiej jakości paszy dla bydła mlecznego, w tym wykorzystanie własnej konstrukcji aeratora talerzowego (patrz foto; Andrzej Duda), siew krzyżowy traw i motylkowatych oraz stosowanie wozu asenizacyjnego z systemem węży wleczonych
  • zastosowanie deszczowania na użytkach zielonych w celu zapobiegania deficytom wody w glebie (gospodarstwa Andrzeja Szulca i Michała Kaczmarka)
  • pastwisko w systemie wypasu półdziennego włączone do dawki pokarmowej złożonej z pasz konserwowanych w żywieniu bydła mlecznego (RGD-UPP Brody)
  • żywienie krów mlecznych runią pastwiskową i sianem w celu produkcji mleka o właściwościach prozdrowotnych (majowy ser pastwiskowy; gospodarstwo Katarzyny Fotymy) i zapewnienia dobrostanu zwierząt
  • * technologia produkcji wysokiej jakości siana oparta o dosuszanie w specjalnych stodołach (Juchowo Farm).
Aerator łąkowy – rozwiązanie Andrzeja Dudy zostało docenione na szerszym forum – uzyskało nagrodę europejskiego konsorcjum „European Award Winner”.1 z 7
prof. Piotr Goliński UPP – Katedra Łąkarstwa

prof. Piotr Goliński UPP – Katedra Łąkarstwa

2 z 7
uczestnicy seminarium w Poznaniu

uczestnicy seminarium w Poznaniu

3 z 7
Europejskie konsorcjum

Europejskie konsorcjum

4 z 7
Lokalizacja polskich gospodarstw uczestniczących w projekcie

Lokalizacja polskich gospodarstw uczestniczących w projekcie

5 z 7
babka lancetowata w mieszance na użytkach zielonych

babka lancetowata w mieszance na użytkach zielonych

6 z 7
Mleczne inspiracje – sery majowe i jogurt

Mleczne inspiracje – sery majowe i jogurt

7 z 7
talerzowy aerator łąkowy

talerzowy aerator łąkowy

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)