Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Porejestrowa ocena odmian jęczmienia jarego

Obrazek

Chociaż dostępność wody dla roślin decyduje o ich plonowaniu, to jednak odmiany różnie reagują na ten stres pogodowy. Świadczą o tym m.in. wyniki badań PDO jęczmienia jarego.

Janusz Biernacki25 stycznia 2020, 17:00
Jęczmień jary, pomimo że uchodzi za gatunek dość odporny na suszę, mocno zareagował na znaczący deficyt wody w sezonie wegetacyjnym. Najbardziej widocznym skutkiem tego stresu był spadek plonu oraz małe, słabo wykształcone ziarno.
Przy wyborze odmian jęczmienia jarego do siewu, niezależnie od kierunku użytkowania, warto sięgnąć po wyniki badań PDO (tab. 1.–2.). W 2019 r. testowano 51 odmian, w 57 punktach doświadczalnych rozlokowanych na terenie całego kraju. Dzięki temu uzyskano obiektywne dane na temat ważniejszych cech użytkowych oraz wymagań agrotechnicznych odmian. Pomogą one rolnikom właściwie wybrać odmiany do siewu, chociaż wyniki PDO wskazują, że plony jęczmienia jarego w 2019 r. były równie niskie, jak w roku ubiegłym, a jednocześnie bardzo zróżnicowane w rejonach.

Susza obniżyła plony
Odmiany wzorcowe, którymi w minionym sezonie były Avatar, RGT Planet i Runner uzyskały średnio 59,9 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i 67,3 dt/ha na poziomie wysokim (a2). Były to jednocześnie najniższe plony na przestrzeni ostatnich lat w doświadczeniach COBORU. Z kolei różnice w plonach najlepszej i najgorszej odmiany na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniosły ponad 8,5 dt/ha. Jęczmień jary w minionym sezonie osiągnął dobre plony w północno-zachodniej części kraju. Średnia ogólna wyniosła 71 dt/ha i wzrosła o ok. 19 dt/ha w porównaniu z 2018 r. Tam skutki suszy nie były tak dotkliwe jak w pozostałych rejonach. Najniższe plony uzyskano w środkowo-wschodnim rejonie, gdzie nie przekroczyły 54 dt/ha…

Cały artykuł z wynikami cech rolniczo-użytkowych oraz plonowaniem odmian w poszczególnych rejonach kraju przeczytasz w wydaniu 2/2020 „top agrar Polska”. Polecam ten materiał, chociażby ze względu na zbliżający się termin zakupu materiału siewnego. W celu wyboru właściwej odmiany dostosowanej do możliwości i oczekiwań gospodarstwa potrzeba bowiem konkretnych informacji o jej potencjale.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)