Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Produkcja na ugorach: nie ma stosownych przepisów krajowych?

Obrazek

 

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra rolnictwa gdzie są krajowe przepisy, które mają zezwolić na produkcję na ugorach. Unijne rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane pod koniec lipca. Tymczasem rolnicy muszą podejmować decyzje w sprawie zasiewów pod przyszłoroczne zbiory. 

wk29 sierpnia 2022, 11:42

Z uwagi na istniejące ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego związane między innymi z konsekwencjami konfliktu zbrojnego w Ukrainie Komisja Europejska przyjęła 27 lipca 2022 roku przepisy, które pozwalają państwom członkowskim Unii Europejskiej na wprowadzenie odstępstwa od zakazu produkcji rolnej na gruntach przeznaczonych na ugór w zgodzie z obowiązującymi ogólnymi limitami określonymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

- Oznacza to, że w celu skorzystania przez rolników z możliwości zwiększenia produkcji rolnej konieczne jest przyjęcie przez właściwe organy krajowe odpowiednich przepisów na podstawie przewidzianej w cytowanym wyżej rozporządzeniu wykonawczym delegacji – napisał prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich do Wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

RPO zapytał w związku z tym czy w MRiRW prowadzone są prace nad wprowadzeniem odstępstwa od zakazu i kiedy można spodziewać się wejścia w życie odpowiednich zmian.

Kolejna interwencja w sprawie ugorów

To nie pierwsza interwencja w tej sprawie. Wcześniej Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w liście do ministra H. Kowalczyka przypomniał, że o zmianę przepisów w tej kwestii wnioskowały wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska. - Dlatego, aby nie zmarnować tej szansy, jaką jest możliwość produkcji żywności na ugorach w ramach EFA, odpowiednie krajowe przepisy w tej sprawie powinny być opublikowane jak najszybciej. Rolnicy już za chwilę będą podejmować decyzje, co do zasiewów pod przyszłoroczne zbiory  - napisał Stanisław Kacperczyk z PZPRZ.

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)