Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Projektowanie przyszłości rolnictwa

Obrazek

Misja, którą przyjęło Climate Corporation, rolniczy dział cyfrowy grupy Bayer, jest prosta: pomoc wszystkim rolnikom na całym świecie w zwiększeniu produktywności dzięki narzędziom cyfrowym. Rolnictwo precyzyjne to nowoczesna metoda budowania przewagi konkurencyjnej. Właśnie dlatego stworzyliśmy FieldView, platformę rolniczą o nieporównywalnym znaczeniu strategicznym, używaną obecnie na ponad 36 mln hektarów w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie.

29 czerwca 2020, 13:50
Nieustannie modyfikowana i ulepszana, uzyskała status najbardziej uniwersalnej platformy, wykorzystywanej w branży agro. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych systemów rolnicy mają lepszy wgląd w stan swoich pól, dzięki czemu mogą podejmować bardziej świadome decyzje operacyjne. Skutkuje to przede wszystkim lepszymi działaniami w zakresie optymalizacji plonów, maksymalizacją wydajności i zmniejszeniem ryzyka. Michał Skomiał – pracownik działu obsługi klienta zapewnia: „Polscy rolnicy będą mogli bezproblemowo gromadzić dane, szybko je wizualizować i uzyskiwać spersonalizowane informacje, w celu zoptymalizowania działań agronomicznych i podejmowania właściwych decyzji o charakterze zarządczym, mających wpływ na zrównoważoną produkcję roślinną. Aplikacja Climate FieldView  jest wyjątkowo intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, dlatego jej obsługa nie nastręcza żadnych problemów. Cieszymy się, że polscy rolnicy będą mogli w końcu skorzystać z tego nowoczesnego rozwiązania i zwiększyć jeszcze swój potencjał rozwojowy”.
 
Nowa jakość – efektywne zarządzanie zasobami

Wykorzystanie analizy danych do pracy w gospodarstwie ma już swoją historię i znajdowało swoje zastosowanie także przed erą cyfrową.. Rozwój technologii informatycznych szedł w parze z wprowadzaniem nowych rozwiązań w rolnictwie – obecnie, dzięki precyzyjnym maszynom, wspomaganym przez narzędzia cyfrowe, takie jak FieldView, rolnicy mogą prowadzić uprawy z nieznaną do tej pory dokładnością oraz wykorzystywać dane generowane przez platformę w czasie rzeczywistym. Przygotowane z myślą o łatwym i szybkim wykorzystaniu, narzędzie firmy Bayer umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi istotnymi dla uprawy zasobami – od nasion, przez nawozy, aż po wodę – pozwalając tym samym odpowiednie zaplanowanie działań agronomicznych. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom możliwa jest szybka maksymalizacja optymalizacji produkcji roślinnej.
 
FIELDVIEW™ – narzędzie wspomagające świadome decyzje

Powiązanie oraz inteligentna integracja sprzętu, oprogramowania oraz modeli analitycznych ułatwiają analizowanie danych pochodzących z konkretnych pól oraz ich wizualizacji, która wspomaga odpowiednią interpretację i zrozumienie przetworzonych przez system informacji. Dzięki tak zaprezentowanym danym rolnicy mają lepszy wzgląd w stan swoich upraw, w lepszy sposób mogą też kontrolować uprawy oraz planować rekomendowane zabiegi. To właśnie odpowiednio opracowane dane będą stanowiły bazę dla ważnych decyzji strategicznych.
 
Dane z  FIELDVIEW™  – fundament decyzji o charakterze strategicznym

Platforma Climate FieldView funkcjonuje w oparciu o integrowanie danych rolniczych pozyskiwanych ze zróżnicowanych źródeł. Wykorzystywane informacje pochodzą m.in.
  • z maszyn, przesyłanych za pośrednictwem urządzenia FieldView Drive (patrz Fot. 1 FieldView Drive podłączonego przez port ISOCAN),
  • zdjęć geoprzestrzennych,
  • danych z czujników,
  • danych pogodowych,
  • historycznych danych produktywności pól,
  • aktualizowanych niemalże na bieżąco map zużycia wody dla poszczególnych upraw.


 Krok pierwszy: zgromadź wszystkie dane w jednym miejscu

Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących zarządzania uprawą jest niezwykle trudne, ponieważ dane, którymi dysponuje rolnik przechowywane są często w postaci arkuszy obliczeniowych, tworzonych przez systemy współpracujące z rozmaitymi maszynami rolniczymi lub w formie papierowej. FieldView pomaga w łatwym przechowywaniu i przetwarzaniu różnych klas informacji, które są gromadzone i aktualizowane przez cały sezon. Dzięki kompatybilności aplikacji z różnymi typami urządzeń, a także z wieloma markami i modelami maszyn rolniczych, Climate FieldView Drive™ doskonale radzi sobie z przesyłaniem danych z pola i rejestrowaniem ich na koncie użytkownika. Dodatkowo współpraca z firmami takimi jak CLAAS, John Deere Operations Centers czy AGCO i Precision Planting, obejmująca wymianę danych, gwarantuje szybką i wielopoziomową analizy, w wyniku której klient otrzymuje kompleksowe i rzetelne informacje, wpływające na podejmowane przez niego decyzje.
 
Krok drugi: Twórz własne zalecenia siewu

Platforma FieldView umożliwia wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, służących do zarządzania zmienną żyznością pól. Przy jej pomocy można tworzyć zalecenia siewu odpowiednio dopasowane do aktualnie skategoryzowanej urodzajności podłoża. Dodatkowo można użyć również narzędzi przeznaczonych do analizy jakości oraz wysokości plonów. Narzędzia te pomogą sprawdzić, które z zastosowanych rozwiązań uprawowych okazały się w danym sezonie skuteczne, a które z nich nie przyniosły przewidywanego rezultatu. Dzięki takiej metodzie zarządzania informacjami rolnik może podejmować lepsze decyzje w kolejnym sezonie, wprowadzając stosowne modyfikacje w sposobie uprawy. Zalecenia siewu, opracowane w postaci map, a także możliwość dostosowania ilości wysiewanych nasion do żyzności gleby wpływają na podniesienie efektywności zasiewu, tym samym przekładając się na wysokość plonu na danym polu.

Krok trzeci: Przegląd pól, czyli rozwiązywanie problemów

Pomimo znaczących różnic, zarówno małe, jak i duże pola, stanowią dla rolnika wyzwanie na poziomie zarządzania. Częstotliwości lustrowania pól oraz jego dokładności, wpływa na rozpoznanie oraz zapobieganie określonym szkodom, spowodowanym przez szkodniki, choroby lub inne zjawiska (np. szkody zalewowe). Zazwyczaj jednak, w związku z trudnościami dotyczącymi wczesnej i poprawnej identyfikacji problemu, straty zauważane są w zaawansowanym stadium, kiedy stanowią realne zagrożenie dla uprawy. Funkcja podglądu pól FieldView pomaga rolnikowi zlokalizować problematyczne obszary, dzięki czemu gospodarz może podjąć szybkie i skuteczne działania interwencyjne. Wykorzystanie obrazu z map satelitarnych wpływa na ograniczenie czasu oraz zasobów, związanych z koniecznością fizycznej lustracji pola, co stanowi ogromne udogodnienie.

Krok czwarty: Chwila prawdy – analiza plonów

Analiza plonów jest jednym z najważniejszych czynników, znacząco wpływającym na proces decyzyjny związany z planowaniem zasiewów, wyborem odpowiednich odmian, a także projektowaniem zabiegów ochrony roślin. Wszystkie praktyki agronomiczne mają znaczenie dla jakości oraz wysokości plonu, choć należy podkreślić, że każda z nich w inny sposób oddziałuje na prowadzoną uprawę. Najważniejszym celem podejmowanej analizy jest rezygnacja z działań prowadzących do strat i wykorzystywanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań.

Narzędzie stworzone specjalnie do analizy plonów umożliwia wielopoziomowe porównywanie zbiorów, zarówno na poziomie poszczególnych pól, jak również wybranych odmian uprawianych w gospodarstwie. Po żniwach rolnik może ocenić wpływ swoich decyzji agronomicznych na podstawie danych przygotowanych w atrakcyjnej formie. FieldView kierując się poleceniami rolnika, tworzy oryginalne zestawienie danych w celu zidentyfikowania rejonów pól o niższej wydajności. Działanie takie pomaga w poszukiwaniu rozwiązań, które w przyszłości zapobiegną spadkom efektywności konkretnych upraw.


 
Pozytywne zmiany już po pierwszym sezonie

Narzędzie przeznaczone do analizy plonów FieldView sprawia, że każde pole można zmienić w poletko doświadczalne. Już przy pomocy jednego kliknięcia rolnik dokonuje analizy plonowania i dysponują bazującą na danych wiedzą, która z odmian sprawdziła się najlepiej.

Skrypty wysiewu nasion – nowoczesność w służbie rolnika

Najbardziej innowacyjną funkcją, którą FieldView oferuje swoim użytkownikom, są skrypty (zalecenia) wysiewu nasion. Umożliwiają one rolnikom automatyczne tworzenie map wysiewu, uwzględniającymi zmienne dawki ilości nasion dla każdego pola. Skrypty materiału siewnego FieldView stanowią nowoczesne narzędzie, łączące wiedzę z badań dotyczących wydajności odmian hybrydowych kukurydzy DEKALB i dokładnego modelowania danych w celu automatycznego określania optymalnej ilości siewu uwzględniającej przede wszystkim strefy pola. Obecnie zalecenia dotyczące zmiennej ilości siewu obejmują 49 odmian hybrydowych kukurydzy DEKALB.

Opcja stworzona specjalnie dla Ciebie

Aplikacja FieldView dostępna jest w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest FieldView Prime, w ramach którego firma Bayer oferuje podstawowe narzędzia do szybkiego podejmowania decyzji, takie jak: informacje o pogodzie, zdjęcia satelitarne, w tym narzędzia do podglądu zdrowotności pól i pomocne wizualizacje danych. Koszt: 500 zł rocznie. Drugą propozycją jest aplikacja FieldView Plus, zapewniająca wszystkie funkcjonalności opcji Prime oraz profesjonalnie skoordynowaną integrację danych i ich analizę dla głębszego zrozumienia gospodarstwa i zachodzących w nim zjawisk. Opcja Plus zawiera wykorzystuje takie funkcje jak: analiza plonów, raporty dotyczące pojedynczych stref pól, mapy zmiennej ilości wysiewu nasion, mapy zmiennej ilości nawożenia mineralnego, dzielenie ekranu, widok zdalny, a także FieldView Drive – urządzenie wykorzystywane do transmisji danych z pracujących na polu maszyn rolniczych – koszt urządzenia: 1 200 zł. Koszt subskrypcji programu: 18 zł/ha rocznie.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)