Przybyło nowych odmian rzepaku

Przybyło nowych odmian rzepaku

W tym roku zarejestrowano 20 nowych odmian rzepaku ozimego. Większość z nich to odmiany mieszańcowe.

r e k l a m a

W roku 2016 zostało wpisanych do Krajowego rejestru (KR) dwadzieścia nowych odmian rzepaku ozimego, osiem populacyjnych i dwanaście mieszańcowych. Nowe odmiany wykazały się w badaniach rejestrowych dużym potencjałem plonowania oraz innymi korzystnymi właściwościami. Dwie z nich, tj. Archimedes i DK Platinium, cechują się podwyższoną odpornością na kiłę kapusty. Natomiast odmiana Polka odznacza się zmienioną proporcją składu kwasów tłuszczowych w oleju. Niemniej niektóre z wyżej wymienionych odmian gorzej przezimowały w bieżącym sezonie wegetacyjnym i należy się spodziewać, że ich plonowanie będzie mniejsze.

Obecnie w rejestrze odmian wpisanych jest 121 odmian rzepaku ozimego. Dwie trzecie (80) stanowią odmiany mieszańcowe. Zmniejsza się liczba zarejestrowanych odmian populacyjnych, których jest obecnie 41. Dziewięćdziesiąt procent odmian wpisanych do KR pochodzi z zagranicy. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane w ostatnich pięciu latach.

W ostatnich latach wyraźne zwiększył się udział odmian mieszańcowych w badaniach, a to przekłada się na wzrost liczby rejestrowanych odmian. Dobór takich odmian jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany, a nasiona są powszechne dostępne w ofercie handlowej. Wynika to zapewne z faktu, że niektóre zagraniczne firmy hodowlane prowadzą wyłącznie hodowlę odmian mieszańcowych.

Postęp hodowlany w tworzeniu takich odmian jest duży. Przejawia się on przede wszystkim większym potencjałem plonowania, ale także możliwością polepszania innych cech jakościowych i użytkowych. Również w hodowli odmian populacyjnych dąży się do polepszenia ich właściwości, czego efektem są nowe rejestracje. Niestety, w najbliższych latach będzie coraz mniejszy wybór wśród odmian populacyjnych.

Więcej przeczytacie w najnowszym numerze "top agrar Polska".

mwal

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii