Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Pszenżyto jare – wyniki badań PDO

Obrazek

Pszenżyto jare uzyskuje niższe średnie plony niż pozostałe zboża, a dodatkowo susza zabiera z tego kolejne kilkanaście procent. To niemiły akcent, ale nowe odmiany plonują coraz wyżej.

Janusz Biernacki26 stycznia 2020, 14:10
Potencjał plonowania pszenżyta jarego, w przeciwieństwie do formy ozimej, należy do najniższych wśród zbóż. Między innymi z tego powodu oraz dość dużej negatywnej reakcji na suszę – słabe krzewienie i wyrównanie łanu – pozostaje zbożem o mniejszym znaczeniu w uprawie. Według GUS średni jego areał wynosi ok. 180 tys. ha.

Doświadczenia PDO z pszenżytem jarym, podobnie jak dla większości zbóż, prowadzone są na dwóch poziomach agrotechniki – przeciętnym (a1) i intensywnym (a2, tab. 1.). Poziom a2 obejmuje jednak dodatkowo tylko dwa zabiegi fungicydowe, połączone z nawożeniem dolistnym. Nie stosuje się z kolei w tym gatunku regulatorów wzrostu – brak zarejestrowanych środków – a nawożenie azotowe na obu poziomach jest jednakowe.
Rok 2019 był trudny dla zbóż jarych, w tym dla pszenżyta, z powodu skrajnej suszy na niemal całym obszarze kraju. Poziom jego plonowania był podobny jak w 2018 r., również bardzo suchym. W porównaniu z rokiem 2017 spadek plonowania w doświadczeniach PDO był jednak wyraźny i wynosił, w zależności od poziomu agrotechniki, 15–17%.

Jest postęp hodowlany
W 2019 r. zarejestrowano w pszenżycie jarym trzy nowe odmiany: Erwin, Odys i Santos. Spośród zarejestrowanych odmian najwyższym średnim plonem w trzyleciu wyróżnia się Hugo. Na dobrym poziomie plonują także Odys, Mamut i Santos, przy czym ostatnia charakteryzuje się większą zmiennością w latach. Wśród czołowych odmian wymienić należy też Dublet, która dobrze plonuje szczególnie na wysokim poziomie agrotechniki. Hugo i Dublet wyraźnie lepiej plonowały w deficytowych pod względem opadów latach 2018 i 2019, co może świadczyć o ich większej tolerancji na suszę…

Pełny artykuł znajdziesz w nowym wydaniu 2/2020 „top agrar Polska”. Warto również w tym mniej popularnym w uprawie gatunku odnaleźć odmiany, które dobrze spiszą się w Twoim rejonie, a tę informację znajdziesz tylko w dalszej części tego tekstu.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)