Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Seminarium ziemniaczane: woda, choroby, czynniki środowiska…

W drugiej części seminarium ziemniaczanego poruszano kolejne zagadnienia dotyczące oszczędnego nawadniania plantacji, jej ochrony przed najgroźniejszymi patogenami oraz elementy wpływające na opłacalność uprawy ziemniaka.

Janusz Biernacki27 lutego 2020, 18:30
Szymon Laszczyński z Zielenic w woj. dolnośląskim przedstawił szczegóły kropelkowego nawadniania ziemniaków w sytuacji, gdy wydajność wody ze studni o głębokości ok. 20 m jest ograniczona, nie przekracza 20 m3/godz., a w konkretnej sytuacji jest to 16 m3. Rolnik podpatrując niektóre rozwiązania skonstruował samodzielnie instalację do jej automatycznego rozkładania i zwijania po sezonie.
Węże kroplujące z kompensacją ciśnienia rozkładane są co drugą redlinę, które poprzez podsiąkanie glebowe są zasilane wodą, bez zwilżania roślin. Szczegóły tego rozwiązania, w tym kalkulacje ekonomiczne można znaleźć w miesięczniku „top agrar Polska” wydaniu 5/2019 r. na str. 82–85.

Dr Jerzy Osowski z IHAR, oddział w Boninie przestawił z kolei zagrożenia płynące ze strony patogenów.

Zmiana klimatu sprawia, że rośnie w ziemniakach presja antraknozy, natomiast susze ograniczają inwazyjność zarazy ziemniaka – powiedział ekspert. Zwrócił też uwagę na potrzebę zachowania możliwie długo na polu zdrowego łanu, co sprzyja plonowaniu i uzyskaniu dobrej jakości bulw. Ciągle groźną chorobą w ziemniakach jest rizoktonioza, która niszcząc kiełki powoduje wypadanie roślin z obsady polowej, a miejsca te chętnie zasiedlają chwasty.

– W uprawie ziemniaków, poza zarazą, należy też zwiększyć zaangażowanie w walce z alternariozą, zwłaszcza jej późniejszą formą, Alternaria solani – podkreślił wykładowca. Problem ten jest ważny, gdyż sprawca, podobnie jak w przypadku zarazy ziemniaka, wykazuje odporność na niektóre s.cz. fungicydów.

Dr Wojciech Nowacki z IHAR, oddział w Jadwisinie przedstawił podczas wykładu wpływ czynników środowiska na efekty produkcyjne. Jednym z nich są potrzeby wodne, które od maja do sierpnia wynoszą w każdej dekadzie od 20 d0 35 mm – najwyższe są w lipcu.

– Zwykle tych wymogów natura nie spełnia, stąd konieczność prowadzenia nawadniania plantacji towarowych, zwłaszcza tych przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego – stwierdził prelegent.

Poruszając problem nawadniania upraw zwrócił uwagę, m.in. na dobór odmian, które wykazują różną odporność na okresowe susze.

– Wybierając te odmiany, które dość dobrze tolerują niedobory wody podczas wegetacji, różnice w plonach na kwaterach nienawadnianych i nawadnianych mogą przekraczać 100%, a u innych są na poziomie kilku procent – dodał wykładowca. Wskazał ponadto, że Polska, będąc pod wpływem klimatu umiarkowanego ciepłego jest w uprawie ziemniaka narażona na dużą zmienność pogody i jej duży wpływ na efekty polowe. Można je z kolei poprawiać poprzez fertygację, stosując podczas nawadniania dokarmianie makro- i mikroelementami.
[bie]


1 z 22
Pierwsze seminarium ziemniaczane „top agrar Polska”.

Pierwsze seminarium ziemniaczane „top agrar Polska”.

2 z 22
Spotkanie prowadził i tłumaczył redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

Spotkanie prowadził i tłumaczył redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

3 z 22
Robert Nowak z firmy ADOB przedstwił nowy nawóż dolistny.

Robert Nowak z firmy ADOB przedstwił nowy nawóż dolistny.

4 z 22
Spotkanie prowadził i tłumaczył redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

Spotkanie prowadził i tłumaczył redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

5 z 22
Uczestnicy seminarium ziemniaczanego top agrar Polska w Licheniu.

Uczestnicy seminarium ziemniaczanego top agrar Polska w Licheniu.

6 z 22
Max Erath - niezależny doradca agrotechniczny z NU Agrar omawiał strategię nawożenia ziemniaków.

Max Erath - niezależny doradca agrotechniczny z NU Agrar omawiał strategię nawożenia ziemniaków.

7 z 22
Licznie zgromadzeni uczestnicy naszego pierwszego seminarium ziemniaczanego. Dziękujemy za obecność!

Licznie zgromadzeni uczestnicy naszego pierwszego seminarium ziemniaczanego. Dziękujemy za obecność!

8 z 22
Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

9 z 22
Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

10 z 22
Rejestracja uczestników na pierwsze seminarium ziemniaczane „top agrar Polska”.

Rejestracja uczestników na pierwsze seminarium ziemniaczane „top agrar Polska”.

11 z 22
Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

12 z 22
Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

13 z 22
Stoisko firmy ADOB - głównego partnera naszego seminarium ziemniaczanego.

Stoisko firmy ADOB - głównego partnera naszego seminarium ziemniaczanego.

14 z 22
Z całej Polski do Lichenia Starego przyjechało około 300 rolników – producentów ziemniaków.

Z całej Polski do Lichenia Starego przyjechało około 300 rolników – producentów ziemniaków.

15 z 22
Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

Nasze seminaria są zawsze doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm branżowych.

16 z 22
Szymon Laszczyński – rolnik z Zielenic, woj. dolnośląskie

Szymon Laszczyński – rolnik z Zielenic, woj. dolnośląskie

17 z 22
nawadnianie kropelkowe w liczbach, wybrane elementy

nawadnianie kropelkowe w liczbach, wybrane elementy

18 z 22
dr Jerzy Osowski – IHAR – PIB, oddział w Boninie

dr Jerzy Osowski – IHAR – PIB, oddział w Boninie

19 z 22
postęp biologiczny w "walce" z zarazą ziemniaka

postęp biologiczny w "walce" z zarazą ziemniaka

20 z 22
dr Wojciecj Nowacki – IHAR – PIB, oddział w Jadwisinie

dr Wojciecj Nowacki – IHAR – PIB, oddział w Jadwisinie

21 z 22
potrzeby wodne ziemniaka

potrzeby wodne ziemniaka

22 z 22
uczestnicy seminarium ziemniaczanego

uczestnicy seminarium ziemniaczanego

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)