Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Susza rolnicza wg gatunków uprawnych

06.09.2019

Drukuj

Susza rolnicza wg gatunków uprawnych

Artykuł dostępny

r e k l a m a

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. Instytut stwierdził suszę rolniczą tylko w 6. województwach, tj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Jest ona ponadto notowana w dziewięciu uprawach:
 • kukurydzy na kiszonkę
 • kukurydzy na ziarno
 • ziemniaku
 • roślinach strączkowych
 • krzewach owocowych
 • warzywach gruntowych
 • chmielu
 • buraku cukrowym
 • tytoniu.
Informacja ta nie oznacza jednak, że całe województwa i wszystkie gminy (gleby) są objęte tym niekorzystnym zjawiskiem, co wynika z wartości progowych KBW w monitorowanych okresach sześciodekadowych dla poszczególnych gleb podzielonych na cztery kategorie:
 • I – bardzo podatne na suszę, których pojemność wodna, określana ilością wody ogólnie dostępnej (WOD) dla roślin wynosi poniżej 127,5 mm. Do tej grupy zalicza się m.in. piaski luźne i piaski słabo gliniaste
 • II – podatne na suszę, o WOD 127,5–169,9 mm. Są to np. piasek gliniasty lekki i piasek gliniasty mocny
 • III – średnio podatne na suszę, o WOD 170–202,5 mm. Należą do nich gliny lekkie, gliny lekkie pylaste czy pył gliniasty
 • IV – mało podatne na suszę, o WOD powyżej 202,5 mm. Do tej kategorii zalicza się gliny średnie, gliny ciężkie czy ił.
Po uwzględnieniu tych kryteriów suszę rolniczą wg 11. raportu IUNG notuje się więc w ograniczonym zakresie lokalizacji. Prezentują je mapy dla kilku wybranych gatunków upraw polowych.
Mapa I: Zakres suszy rolniczej dla upraw kukurydzy ziarnowej

Mapa II: Zakres suszy rolniczej dla upraw kukurydzy kiszonkowej

Mapa III: Zakres suszy rolniczej w uprawach ziemniaka

MapaIV: Zakres suszy rolniczej dla upraw buraka cukrowego

Szczegółowe (gminne) lokalizacje są z kolei podane w zestawieniu tabelarycznym systemu monitoringu suszy rolniczej SMSR), które dostępne są na stronie internetowej: www.iung.pulawy.pl –> (zakładka) Monitoring suszy rolniczej –> (okno) Tabele, z wyszczególnionymi województwami, powiatami i gminami. W gminach są natomiast wyszczególnione uprawy wg 4 kategorii gleb i kolorami zaznaczone wystąpienie suszy rolniczej (pomarańczowy) lub kwalifikacja, że kryterium suszy wg liczb granicznych KBW nie zostało przekroczone (jasnozielony; patrz przykładowa tabela).

[bie]

r e k l a m a


Widziałeś już nasze video "Czy zmieni się podejście do ochrony roślin? - wywiad z Markiem Łuczakiem (prezesem Syngenta Polska)"?

Polecane dla Ciebie:

article icon

Jak naprawdę wygląda sytuacja w stadninie koni w Janowie Podlaskim?

Czytaj

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii