Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Raport IUNG nr 6: Susza w 7 województwach i 9 uprawach

16.07.2020

Drukuj

Raport IUNG nr 6: Susza w 7 województwach i 9 uprawach

r e k l a m a

Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • zachodniopomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • lubuskiego,
 • dolnośląskiego,
 • pomorskiego.
 • warmińsko-mazurskiego,
 • łódzkiego.
Zjawisko dotyczy upraw:
 • rzepaku i rzepiku,
 • zbóż ozimych,
 • zbóż jarych,
 • krzewów owocowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 •  kukurydzy na kiszonkę,
 •  roślin strączkowych,
 • truskawek,
 • warzyw gruntowych.
W 6. okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2020 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego ocenia się stan zagrożenia suszą była dodatnia, wynosiła 24 mm (zmniejszyła się o 7 mm w stosunku do poprzedniego okresu, tj. 1. V–30. VI).
Największy deficyt wody obejmuje Pobrzeże Szczecińskie i wynosi od –160 do –179 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (1 V – 30 VI) zmniejszył się o 10–20 mm. Duże niedobory wody, od –120 do –159 mm wystąpiły także w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego, a w ich wschodnich rejonach notowano deficyt wody od –50 do –119 mm.
Na pozostałym obszarze Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych. Z kolei na Pogórzu Karpackim, w Beskidzie Zachodnim oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego KBW w stosunku do poprzedniego raportu zmniejszył się o 20 mm, jednakże nadal występuje tu nadmiar wody rzędu 100–200 mm (patrz mapa KBW).