Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Szybki test gleby z Grupą Azoty

Technologia diagnostyczna staje się coraz tańsza, a tym samym łatwiej dostępna. Dotycyz to także badania gleby na zasobność składników pokarmowych i inne cechy.

Tomasz Czubiński29 stycznia 2021, 12:10
Przedstawiciele największego w Polsce i jednego z większych w Europie producentów nawozów – Grupy Azotu zostali 21 stycznia br. wyposażeni w skaner Agrocares. Dzięki temu mogą w całej Polsce przeprowadzać szybkie analizy gleby. Przekazania urządzeń przedstawicielom spółki dokonał prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Skanery Agrocares umożliwiają badanie gleby i uzyskanie wyniku na telefon, już kilka minut po badaniu. Oprócz wyniku rolnik otrzymuje także zalecenia nawozowe produktami Grupy Azoty. Jest to niewątpliwie konkurencja do tradycyjnego badania próbek gleby pod względem czasu otrzymania wyniku.

– Tylko w ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 1,5 tys. analiz. Rolnicy byli zadowoleni z tego jak szybko możemy wesprzeć ich w codziennej pracy – powiedział Grzegorz Kądzielawski, v-ce prezes zarządu, Grupa Azoty S.A. Dodał, że wywołało to kolejne zapytania o możliwość skorzystania z usługi. Dlatego w firmie zdecydowano o usprawnieniu systemu i oferowaniu bezpłatnie tej usługi klientom Grupy Azoty. Stąd wyposażenie przedstawicieli w skanery.

Skaner generuje raport stanu żyzności gleby. Zawiera on m.in. takie parametry jak: pH, zawartość materii organicznej, azot całkowity, fosfor całkowity, potas wymienny oraz temperaturę gleby. Zalecenia nawozowe jakie są częścią tego raportu oprócz proponowanych rodzajów nawozów zawierają także ich dawki w celu zwiększenia plonów.

Idea szybkiego testu gleby wydaje się ciekawa. Dlatego dopytaliśmy o badanie gleby i walidację urządzenia. Oto odpowiedzi Grupy Azoty S.A.:

Czy wyniki badania gleby urządzeniem Agrocares były porównane z badaniami laboratoryjnymi gleby? Jeśli tak, to jak wypadły te porównania?

Analiza za pomocą skanera Agrocares opiera się na działaniu spektrometru NIR (niskiej podczerwieni – przy. red.). Jest to metoda oparta na zastosowaniu modeli predykcyjnych (na podstawie danych już posiadanych przewiduje się wyniki przyszłych analiz – przyp. red.) i bazie danych. W skład bazy danych wchodzą tysiące prób glebowych przebadanych tradycyjnymi metodami analizy chemicznej oraz widma spektralnego tych samych prób glebowych. Dzięki takiemu zabiegowi skaner jest w stanie przetworzyć widmo spektralne badanej próby glebowej (np. w terenie) na informacje odnośnie żyzności gleby. Jest to więc innowacyjna metoda, ale w pełni oparta na tradycyjnej analizie chemicznej gleby.

Jaki jest błąd pomiaru urządzenia Agrocares?
Błąd pomiaru jest uzależniony od dobrego przygotowania próby glebowej. Co jednak należy podkreślić dzięki zastosowaniu technologii spektrometrii, czynnik ludzki, który ma znaczny wpływ na analizę jest w tym przypadku ograniczony do minimum.

Czy są jakieś warunki specjalne, kiedy urządzenia Agrocares daje prawidłowy odczyt?
Najważniejszą kwestią jest dobry pobór próby glebowej. Trzeba mieć świadomość, że na hektarze w warstwie 0–30 cm znajduje się ok. 4500 ton gleby (w przypadku gęstości 1,5 g/cm3), a ostatecznie do analizy trafia 1–2 kg gleby. To pokazuje jak kluczowa jest kwestia dobrego pobrania próby glebowej. Poza samym pobraniem ważne jest również dobre wymieszanie badanej próby ze względu na niejednorodny charakter gleby.

Przy spełnieniu powyższych warunków minimalizujemy błąd, który może wystąpić. Użytkowanie samego skanera jest dość proste, a czas analizy wynosi od 10 do 15 minut. Niezbędna do otrzymania raportu z wynikami analizy jest kalibracja skanera za pomocą dołączonej podstawy kalibracyjnej. Aby otrzymać wynik należy mieć połączenie z siecią, natomiast samą analizę można przeprowadzić offline.

Jaka jest forma informacji uzyskiwanych przez urządzenie Agrocares – czy są to dawki składnika kg/ha, czy zawartość składnika w mg/100 g gleby czy jeszcze inna?

Na wynik analizy gleby składa się wiele parametrów, są to:
  • pH,
  • zawartość procentowa materii organicznej,
  • azot całkowity,
  • fosfor całkowity,
  • potas wymienny,
  • udział procentowy iłu w badanej próbie,
  • temperatura gleby ,
  • pojemność wymiany kationów.

Jednostka, w której wyrażony jest wynik zależy od badanego składnika. Dla przykładu wynik badanego azotu całkowitego jest w jednostce g/kg gleby, natomiast w przypadku potasu wymiennego zawartość jest już wyrażona jako mmol(+)/kg gleby. Urządzenie daje również możliwość otrzymania zaleceń nawozowych w czystym składniku dla N, P, K, CaO, nawozów naturalnych.

Jeżeli rolnicy byliby zainteresowani badanem swojej gleby, to czy mogą zwracać się do lokalnego przedstawiciela Grupy Azoty?

W celu zbadania gleby należy umówić się z Przedstawicielem Terenowym Grupy Azoty, których lista dostępna jest pod linkiem https://nawozy.eu/przedstawiciele-terenowi.html
 
Czy są jakieś ograniczenia organizacyjne i glebowe dotyczące zastosowania urządzenia Agrocares?

Przy badaniu istotne jest, aby gleba nie była zamarznięta. Analizy nie można również wykonywać w temperaturze poniżej 0°C. Grupa Azoty świadczy usługi dla gospodarstw, które stosują nawozy Grupy Azoty lub będą je stosować.

tcz

Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ