Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Z biogazowni także na pole

Biogazownie oprócz dostarczania energii elektrycznej wytwarzają też produkty uboczne, jak poferment. Najlepiej zastosować go w celach nawozowych. Czy pod tym względem warto się nim interesować?

Jacek Daleszyński16 grudnia 2021, 13:06
Rolnicy coraz częściej poszukują alternatywnych dla nawozów mineralnych źródeł składników pokarmowych roślin. W takiej sytuacji najprościej jest sięgnąć po nawozy naturalne, tj. obornik, gnojowicę, gnojówkę i pomiot. Niestety, możliwość skorzystania z tych źródeł składników pokarmowych może być ograniczona.
Polskie rolnictwo jest zróżnicowane regionalnie. W regionach, w których znajdują się gospodarstwa z intensywną produkcją zwierzęcą, nie brakuje nawozów naturalnych. Natomiast w regionach, w których dominują gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej, obserwowane są niedobory nawozów naturalnych, a ich ceny poszybowały w górę wzorem nawozów mineralnych.

Poferment – nowa gwiazda?

Aktualna sytuacja stwarza więc możliwość rozpropagowania wśród rolników nawozowego wykorzystania pofermentu z biogazowni rolniczych. Co prawda od lat wzbudza on wiele kontrowersji i obaw co do jego działania na rośliny i glebę, ale w aktualnej sytuacji poferment może być doskonałym źródłem składników dla roślin.
Poferment jest płynną, brunatną substancją, pozostająca po procesie fermentacji metanowej różnych materiałów (substratów) organicznych. Fermentacja metanowa prowadzona jest w biogazowniach rolniczych produkujących biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
W Samodzielnym Zakładzie Chemii Rolniczej i Środowiskowej SGGW w Warszawie od lat prowadzimy badania, dotyczące oceny wartości nawozowej różnych pofermentów, uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych oraz pochodzących z krajowych i zagranicznych biogazowni rolniczych. Ich wyniki potwierdzają wysoką wartość nawozową pofermentu. Należy jednak zaznaczyć, że jest ona uzależniona od jego rodzaju, a dokładniej od rodzaju materiałów organicznych używanych w biogazowni.

Cechami charakterystycznymi pofermentów są:
  • wysokie pH (powyżej 7),
  • zawartość suchej masy ok. 3–9% zbliżona do zawartości suchej masy w gnojowicy,
  • zawartość materii organicznej powyżej 70% suchej masy,
  • wąski stosunek C : N = 8–30 : 1,
  • duży udział bezpośrednio dostępnych dla roślin form składników pokarmowych w ogólnej ich zawartości.


Więcej na ten temat przeczytasz w styczniowym wydaniu „top agrar Polska”.jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)