Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Zapraszamy na konferencję z okazji światowego dnia gleby już 3 grudnia

Jak ważna jest gleba dla rolnika, nie trzeba nam tłumaczyć. Z jednej strony to największy warsztat świata. Z drugiej jest to układ pełen precyzyjnych mechanizmów, w którym niezwykle łatwo wywołać zaburzenia.

Tomasz Czubiński1 grudnia 2021, 14:42

Gleba w naszej strefie klimatycznej zapewnia najbardziej wydajne ekonomicznie rolnictwo. Jest to zasługa klimatu i ciężkiej pracy pokoleń naszych przodków. Stoimy jednak przed wyzwaniami. Zmienia się klimat, zmieniają się oczekiwania konsumentów, czyli wyborów, a za tym politycy tworzą coraz trudniejsze do przestrzegania przepisy.

Tematem tegorocznej konferencji z okazji światowego dnia gleby jest wpływ zmian klimatu na degradację gleby. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prezentacje wygłoszą zaproszeni eksperci w dziedzinie wpływu zmian klimatycznych na degradację gleby, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zasolenia,
  • straty węgla organicznego,
  • przedłużających się susz rolniczych,
  • retencji wody w glebie.

Prognozy zmian klimatu, w tym wzrost temperatury i zmniejszenie rocznych opadów, mogą przyspieszyć rozwój zasolenia gleby, utratę węgla i dostępność wody. Rozszerzyć może się ten problem na regiony obecnie nim nie dotknięte.

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji będą m.in.

  • Zmiany klimatu a gleby
  • Problem ustępującej wiecznej zmarzliny na północy
  • Zmiany w glebach torfowych
  • Retencja wodna gleb i susza rolnicza w odniesieniu do zmian klimatu

Wśród prelegentów znajdą się: Bogdan Chojnicki z UP w Poznaniu, Jean Bernard Diatta z UP w Poznaniu, Stephan Glatzel z Uniwersytetu Wiedeńskiego, Paweł Rutkowski z UP w Poznaniu, Monika Konatowska z UP w Poznaniu, Bartłomiej Glina z UP w Poznaniu, Sergey Goryachkin z Rosyjskiej Akademii Nauk, Piotr Hulisz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jan Jadczyszyn z IUNG – PIB w Puławach. Moderatorem konferencji będzie Bartłomiej Glina z UP w Poznaniu.

Udział w konferencji jest otwarty, a zapisy są pod linkiem ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY.Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)