Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Zmiany na stanowiskach dwóch ważnych instytucji – COBORU i IHAR – PIB

Obrazek

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej to jednostka podlegająca bezpośrednio MRiRW. Od wielu lat prowadzi i koordynuje kilka typów krajowego doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych, sadowniczych, warzyw i kwiatów, w tym badania przed- i porejestrowe realizowane w ok. 50 stacjach i zakładach doświadczalnych zlokalizowanych w całym kraju.

Janusz Biernacki1 kwietnia 2021, 12:30

Dyrektorem tej instytucji od prawie 25 lat (od 1 grudnia 1996 r.) był prof. Edward Gacek, który 31 marca 2021 r. przeszedł na emeryturę. Do ważnych osiągnięć Profesora na tym stanowisku należy dostosowanie działalności jednostki do gospodarki rynkowej oraz wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, utworzenie „Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego” (PDO) oraz, związanej z tym systemem, „List odmian zalecanych do uprawy” (LOZ) najważniejszych gatunków roślin rolniczych w poszczególnych województwach, a także opracowanie i wdrożenie projektu „Inicjatywy białkowej” COBORU.

Za swoje osiągnięcia, prof. dr hab. Edward S. Gacek, został wyróżniony licznymi państwowymi i resortowymi odznaczeniami oraz wieloma honorowymi tytułami i członkostwem czołowych placówek naukowo-badawczych w Europie. Za całokształt osiągnięć zawodowych Prezydent RP odznaczył Profesora Edwarda S. Gacka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 1 kwietnia br. nowym dyrektorem COBORU został prof. dr hab. Henryk Bujak, który pełnił dotychczas funkcję dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB z siedzibą w Radzikowie.

Ustępującemu ze stanowiska prof. E. Gackowi życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z osiągnięć oraz pogodnego spędzania czasu na emeryturze. Jego następcy – prof. H. Bujakowi – spełnienia zamierzeń i planów na nowym stanowisku.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)