Zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy –  jak ważny jest wybór właściwego terminu i produktu

Zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy – jak ważny jest wybór właściwego terminu i produktu

Reklama

Kukurydza należy do roślin o dużej wrażliwości na konkurencję ze strony chwastów, szczególnie w wczesnych fazach rozwoju. Jest to szczególnie ważne w okresach suszy, wtedy  chwasty mogą wywierać bardzo niekorzystny wpływ na wzrost kukurydzy ze względu na rywalizację o dostępne zasoby wody. Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać zbyt długo, rozwój kukurydzy ulegnie zahamowaniu, co spowoduje znaczną redukcję  plonów. Zachodzi zatem potrzeba szybkiego i skutecznego zwalczania chwastów.

W doświadczeniach polowych przeprowadzonych przez Instytut Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Paulinenau,  w pobliżu Berlina oceniano wpływ konkurencji chwastów na plon kukurydzy przeznaczonej na kiszonki. Wyniki pokazały wyraźny trend, zgodnie z którym wczesne zwalczanie chwastów pozwalało całkowicie uniknąć strat (zwalczanie chwastów w fazie 1–3 liści) lub je obniżyć w porównaniu z późnym zwalczaniem w fazie 7–8 liści.

Te same wyniki można zaobserwować również w doświadczeniach polowych z użyciem herbicydów. W innym badaniu polowym przeprowadzonym w północnowschodnich Niemczech porównano dwie różne strategie zwalczania chwastów:  Strategię dwu zabiegową: zastosowano herbicyd przed wschodami kukurydzy i w fazie 6. liścia porównano do  pojedynczego zabiegu herbicydowego  zastosowanego w fazie 4. liścia. Na tym polu obserwowano silną presję chwastów (chwastnicę jednostronną, rdestówka powojowata (synonim  rdest powojowy) , rdest ptasi, rdest ostrogorzki , maruna bezwonna).  Pomimo bardzo korzystnego poziomu skuteczności obydwu strategii różnice w wysokości roślin kukurydzy wyraźnie wskazują, że pojedyncze zastosowanie w fazie 4. liścia nastąpiło już zbyt późno w przypadku takiego zagrożenia ze strony chwastów. Fotografia wykonana w sierpniu jasno dowodzi, że pojedyncze zastosowanie nie było w stanie skompensować różnic w biomasie roślinnej w porównaniu ze stosowaniem kolejnych oprysków do momentu zbioru.Ryc. 2. Wpływ dwóch różnych strategii oprysków (oprysk dwuzabiegowy i oprysk pojedynczy) w celu zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy (badanie BCS, północnowschodnie Niemcy – Meklemburgia–Pomorze Przednie, 2010)

Zatem, aby uniknąć znacznych strat w plonie zabieg chwastobójczy należy wykonać najpóźniej w fazie 4 liścia kukurydzy, a najkorzystniejszą opcją jeśli chodzi o skuteczność i wysokość plonu jest wykonanie dwóch zabiegów. Oczywiście strategię zwalczania chwastów należy dobrać w zależności od zróżnicowania gatunkowego chwastów i nasilenia ich występowania na danym polu.

Ze względu na warunki pogodowe w wielu regionach kraju, nadal bardzo istotne pozostaje stosowanie herbicydów powschodowych, aby zwalczać te chwasty, które osiągnęły już fazę wzrostu, w której herbicydy o działaniu odglebowym  nie są w stanie już ich zwalczyć.  Herbicydy powschodowe należy wybierać: w okresie przedłużającej  się suszy (skuteczność herbicydów o działaniu odglebowym jest w takich warunkach niewystarczająca), na skutek innych  niekorzystnych warunków pogodowych, w przypadku, gdy poziom skuteczności wcześniejszych oprysków okazał się niewystarczający lub po prostu gdy wielkość gospodarstwa lub obłożenie pracą uniemożliwiają wykonanie zabiegu wcześniej. 
Większość zabiegów powschodowych w uprawach kukurydzy powinno zostać wykonanych pomiędzy fazami 2. i 4. liścia (najpóźniej 6.). Ponieważ chwasty bardzo często są dobrze rozwinięte, konieczne jest silne działanie nalistne.  Przykładem silnie działającego herbicydu powschodowego jest MaisTer Power. Dwie z trzech substancji aktywnych foramsulfuron i jodosulfuron są wchłaniane głównie przez liście, tienkarbazon metylu przede wszystkim przez korzenie, ale również przez liście. Zastosowanie dawki 1,5 l/ha zapewnia także dobrą skuteczność odglebową. MaisTer Power jest w stanie zwalczać wszystkie główne chwasty jedno- i dwuliścienne, w tym wieloletnie, takie jak m.inn. Perz właściwy. Optymalna wielkość chwastów to 5–6 liści. Ponieważ substancje czynne hamują wytwarzanie przez rośliny aminokwasów (inhibitor ALS), dobrej skuteczności sprzyjają temperatury w zakresie 15–20°C. Spadek temperatury do 10°C spowalnia lub całkowicie zatrzymuje wzrost chwastów i całkowite ich zwalczenie może zająć do 4 tygodni po zabiegu. Z drugiej strony wpływa to również na metabolizm roślin kukurydzy, co wydłuża detoksykację herbicydów i może doprowadzić do pojawienia się oznak fitotoksyczności. Stosuje się to również do okresów, w których występują duże różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą (różnica 10–15°C), bardzo niekorzystne dla rozwoju kukurydzy. MaisTer Power daje rolnikom możliwość zwalczania chwastów także w późniejszych fazach wzrostu kukurydzy (ok. fazy 4. liścia). Stanowi także produkt pierwszego wyboru w przypadku obecności chwastów wieloletnich i samosiewów zbóż.

dr Martin Wegener, Bayer CropScience AG

Reklama
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii