Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Wnioski tylko do jutra

Obrazek

– Producenci cebuli, kapusty i jabłek złożyli dotychczas 11 tys. wniosków na kwotę ok. 26 mln zł o jednorazową pomoc w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów spowodowanym przez rosyjskie embargo – poinformowała dyrektor ARiMR Beata Andrzejewska.

13 listopada 2014, 12:06

Wsparcie przyznawane jest na wniosek rolnika, który musi być dostarczony do biura powiatowego Agencji. Zgodnie z rozporządzeniem rządu w tej sprawie, wnioski można składać jedynie do 14 listopada osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania takiego wniosku. – Pieniądze mają być wypłacone do końca tego roku – zaznaczyła Andrzejewska.
W sumie na ten cel przeznaczono 106 mln zł. Zdaniem dyrektor, wnioski raczej nie przekroczą tej kwoty. – Jeżeli pieniądze nie zostaną w pełni wykorzystane, to kwota wróci do budżetu, a jeśli przekroczą limit, to trzeba będzie szukać dodatkowych środków na pokrycie zobowiązań – wyjaśniła.
Producenci cebuli i kapusty mogą liczyć na 450 zł na 1 ha powierzchni tych upraw, a 800 zł dostaną producenci jabłek na 1 ha sadów jabłoniowych owocujących w tym roku.
Wsparcie zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis ze środków budżetowych. Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie przez ostatnie 3 lata.
Producenci jabłek lub kapusty, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga na polskie towary, mogą otrzymać  także wsparcie w Agencji Rynku Rolnego. Rolnicy czy inni przedsiębiorcy, którzy skorzystają z oferty ARR  nie mogą otrzymać takiej pomocy do tych samych powierzchni upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli rolnik posiada np. 5 ha z których uprawy (cebula, kapusta czy jabłka) przeznaczone są na sprzedaż i złożył wniosek do ARR o przyznanie pomocy do 2,5 ha, wówczas o wsparcie z ARiMR może ubiegać się do pozostałych 2,5 ha. Ważne jest, aby wnioski nie dotyczyły pomocy do tej samej powierzchni upraw.
Także w ramach pomocy de minimis ARiMR będzie udzielała wsparcia producentom porzeczek i wiśni, którzy w tym roku ponieśli straty na skutek drastycznego spadku cen skupu tych owoców. W tym przypadku wysokość wsparcia wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw. Wnioski o wsparcie Agencja przyjmowała do 15 października. W sumie wpłynęło ponad 19 tys. wniosków na kwotę 21 mln zł.  kwWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)