Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>top warzywa>

Wsparcie dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Obrazek

Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR.

5 listopada 2014, 12:41

Dzięki temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wypłacić producentom jabłek, cebuli i kapusty dodatkowego wsparcia z tytułu rekompensaty strat spowodowanych przez rosyjskie embargo. Jego wysokość wyniesie:

  • 450 zł do każdego hektara upraw cebuli lub kapusty prowadzonej w 2014 roku,
  • 800 zł do każdego hektara powierzchni owocujących w 2014 roku sadów jabłoniowych.

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych rolnikowi w jej ramach,  w ciągu trzech ostatnich lat,  nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem opublikowania go w Dzienniku Ustaw.  Wówczas ARiMR udostępni producentom jabłek, cebuli i kapusty formularz wniosku o przyznanie wsparcia, a wnioski te będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR na terenie całego kraju do 14. listopada br.

Ważne! Z tego wsparcia nie mogą skorzystać ci producenci kapusty i jabłek, którzy złożyli wnioski o rekompensaty w Agencji Rynku Rolnego, gdyż nie można otrzymać pomocy z ARR i ARiMR na te same powierzchnie upraw. bcz

Źródło: ARiMR, MRiRWWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)