Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>top warzywa>

Wsparcie producentów warzyw i owoców było konieczne

Obrazek

Kiedy 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym owoców i warzyw, niektórzy producenci stanęli przed widmem bankructwa.

Aleksandra Galus16 lutego 2015, 13:35

Konieczna była natychmiastowa stabilizacja cen na rynku, szczególnie warzyw i owoców szybko psujących się, by nie przerodziło się to w poważniejsze, daleko idące zakłócenia na rynku. Komisja Europejska musiała zadziałać. Dlatego w dniu 29 sierpnia 2014 r. przyjęła rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2014, ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. Urz. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2).

Jak wiadomo, od dziś, czyli od dnia 16 lutego 2015 r., producenci warzyw i owoców zainteresowani wsparciem mogą składać do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego powiadomienie na formularzu. Agencja Rynku Rolnego poinformowała, iż uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”. Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Środki wdrożone w rozporządzeniu zostały uzupełnione dalszymi pomocami w formie dodatkowego, wsparcia dla określonych ilości produktów, obliczonych na podstawie dotychczasowego eksportu do Federacji.
 
Niestety wprowadzony przez Rosję zakaz przywozu wciąż powoduje poważne zagrożenie wystąpienia na rynku zakłóceń spowodowanych dużym spadkiem cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy z dnia na dzień stał się niedostępny. W takiej sytuacji zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wciąż wydają się niewystarczające. Trzeba było więc przedłużyć działanie mechanizmu wsparcia dla określonych ilości produktów. W tym celu w Polsce został uruchomiony mechanizm, którego celem jest przekazanie środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, którzy spełnili wymagania związane z uzyskaniem nadzwyczajnego wsparcia określonego wyżej przytoczonymi przepisami.

Dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia udzielane są do określonych produktów dla producentów, którzy przeprowadzili operację wycofania z rynku (tzw. bezpłatna dystrybucja oraz inne przeznaczenie). Ilość produktów podlegająca wsparciu w ramach niniejszego mechanizmu jest limitowana. Limity ilości ustalone są odpowiednio dla każdego państwa członkowskiego. Oprac. e-abiPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)