Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>top warzywa>

Zmalał eksport polskich warzyw

Obrazek

Według najnowszych danych Eurostatu w okresie od lipca do października 2014 roku całkowity eksport świeżych warzyw i grzybów z Polski wyniósł 223 tys. ton.

Bartłomiej Czekała20 stycznia 2015, 12:16

To o 3,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku, ale wynik ten jest wypadkową eksportu do Rosji oraz krajów UE-28. Jeżeli chodzi o eksport do Rosji, to w największym stopniu, o aż o 23 proc., obniżyła się sprzedaż kapusty pekińskiej, która wyniosła 11 tys. ton. Sporo mniej, bo aż o 22 proc., wyeksportowaliśmy pomidorów (46 tys. ton). Dla obu tych warzyw Rosja była przed wprowadzeniem embargo głównym kierunkiem eksportowym. Mniej na wschód wysłaliśmy także marchwi – tu spadek wyniósł 7 proc. do poziomu 14,7 tys. ton.

Wzrósł za to o 13,9 proc. eksport polskich warzyw i grzybów do krajów Unii Europejskiej, który wyniósł 171 tys. ton. Jednak większa ich sprzedaż do krajów Wspólnoty nie wynikała tylko z rosyjskiego embargo, lecz także z wysokiej ich produkcji, większej podaży i niskich cen na krajowym rynku. To te czynniki sprawiły, że polskie warzywa stały się okresie zbiorów interesujące dla unijnych importerów. Jednak ceny warzyw w całej UE-28 są od ostatnich zbiorów bardzo niskie i balansują na granicy opłacalności produkcji.  bcz

Źródło: Eurostat

Fot. WójcikPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)