Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Użytki zielone>

Jak zabezpieczyć paszę w suszy?

Obrazek

Susza spustoszyła użytki zielone i kukurydzę. Rozwiązaniem dla podratowania bazy paszowej mogą być międzyplony z trawami, w które później wysiewa się bezpośrednio kukurydzę.

dr Maria Walerowska22 lipca 2019, 06:00

– Gospodaruję na bardzo słabych glebach, na których bez deszczu nie ma szans na przyzwoity plon, a muszę zapewnić paszę dla 260 sztuk bydła opasowego i 16 sztuk krów mlecznych o średniej wydajności 9 tys. l – mówi Tomasz Małecki, prowadzący gospodarstwo rodzinne w miejscowości Jerka (pow. kościański). W tym roku susza ponownie nas dopadła. Od kwietnia spadło u nas niecałe 100 l wody... To za mało, żeby zebrać dobry plon z 15 ha trwałych łąk, które użytkuję. Pierwszy pokos był o połowę mniejszy niż zazwyczaj, z drugiego zebrałem ok. 30%, a trzeciego praktycznie nie ma – wylicza.

Już parę lat temu przekonał się, że musi tak ustawić płodozmian w gospodarstwie, żeby zabezpieczyć paszę dla zwierząt.

Postawiłem na uprawę ozimych międzyplonów trawiasto-motylkowatych, w które w następnym roku wysiewam bezpośrednio kukurydzę na kiszonkę. W ten sposób zbieram w roku dwa plony. Już jesienią mam jeden, a w dobrym roku nawet dwa pokosy z międzyplonu, z których robię sianokiszonkę, wiosną zbieram także dobry pokos i następnie sieję bezpośrednio kukurydzę w systemie strip-till – wyjaśnia rolnik.

W najbliższym numerze top agrar, tj. 8/2019  na str. 120–122 przeczytacie jak dokładnie Tomasz Małecki wybiera mieszankę międzyplonową i układa agrotechnikę. Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)