Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Jak założyć lucernik?

Dobrze założony lucernik powinien służyć i plonować przez kilka lat. Podpowiadamy jak dobrze przygotować stanowisko pod lucernik lub mieszankę lucerny z trawami.

dr Maria Walerowska15 kwietnia 2019, 13:01
Przede wszystkim gleba powinna mieć uregulowany odczyn, tzn. pH w zakresie 6,5–7,2, ponieważ lucerna jest bardzo wrażliwa na kwaśny odczyn.

Bardzo ważną kwestią jest także dobre odchwaszczenie pola przed siewem lucerny tym bardziej, że jest ona wrażliwa na zacienienie w początkowych fazach rozwoju. Do jej odchwaszczania zarejestrowanych jest tylko kilka herbicydów (m.in. Corum 502,4 SL, Focus Ultra 100 EC, Select Super 120 EC, Stomp Aqua 455 CS). Jeszcze do niedawna rejestrację miało kilka herbicydów zawierających propyzamid.

Ryzykowna jest także uprawa lucerny po takich przedplonach, jak kukurydza lub buraki cukrowe, ze względu na pozostałości herbicydów w glebie.

Lucerników nie należy zakładać na glebach torfowych, piaszczystych lub bardzo zwięzłych lub o wysokim poziomie wód gruntowych, a także na polach, na których tworzą się zastoiska wodne.

W  przypadku uprawy lucerny w siewie czystym przedsiewna dawka fosforu i potasu waha się w zakresie 60–90 (100) kg/ha P2O5 oraz 100–140 kg/ha K2O, natomiast azotu ok. 20–25 kg/ha. Uprawa lucerny w mieszance z trawami wymaga zwiększenia dawki do ok. 60–70 kg/ha z uwagi na duże zapotrzebowanie traw na ten składnik.

CZYTAJ TAKŻE: Jak uzyskać 10 ton suchej masy z 1 ha użytków zielonych?


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)