Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Użytki zielone>

Łąki także potrzebują wapna

Obrazek

Późna jesień, po zbiorze ostatniego pokosu, to dobry moment na wapnowanie użytków zielonych, jeśli wymagają tego zabiegu. Na TUZ położonych na glebach mineralnych postępujemy podobnie jak w przypadku pól uprawnych. Nieco inaczej na użytkach zielonych na glebach organicznych. 

dr Maria Walerowska14 października 2021, 16:23
Pamiętajmy, że np. gleby torfowe z natury są kwaśne (pH 4,5–5,5), dlatego wymagają wapnowania dopiero przy pH poniżej 4,5. Im gleba jest bardziej organiczna (zawartość Corg powyżej 10%), tym rzadziej powinno się ją wapnować, aby nie przyspieszać rozkładu substancji organicznej lub nie spowodować unieruchomienia fosforu w glebie. Gleby te nie wymagają więc podnoszenia odczynu do obojętnego i z powodzeniem można na nich prowadzić gospodarkę przy pH 4,5–5,5. Jednak często na zaniedbanych lub ekstensywnych stanowiskach pH bywa niższe niż 4,5 i wtedy konieczne jest zastosowanie wapna. W ustaleniu wysokości dawki pomocna będzie poniższa tabela.
Zazwyczaj łąki i pastwiska nie są położone na ciężkich glebach gliniastych, dlatego nie stosuje się tam zwykle form tlenkowych wapna (ich zastosowanie jest możliwe np. przed założeniem użytku zielonego). Dlatego praktycznie zawsze skupiamy się na wapnie węglanowym. Przy jego wyborze powinniśmy kierować się reaktywnością i szybkością rozpuszczania.

Najlepsze pod tym względem są kredy. Interesujące są także pyliste wapna węglanowe – bardzo drobno zmielone. Na rynku pojawia się coraz więcej wapna węglanowego granulowanego, produkowanego ze skały wapiennej. Jeżeli przed procesem granulacji zostało drobno zmielone, to także jest to dobry produkt na użytki zielone.

Zwapnuj pod lucernik

Najbardziej wrażliwe na niskie pH gleby są rośliny bobowate. Spośród nich wysokiego pH gleby wymagają szczególnie lucerna i nieco mniej koniczyna czerwona. Warunkiem powodzenia ich uprawy zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z trawami jest wapnowanie pola jeszcze jesienią, przed planowanymi na wiosnę siewami. Umożliwi to nie tylko intensywniejsze mieszanie gleby z wapnem, ale także dzięki opadom zimowym i topnieniu śniegu lepsze odkwaszenie stanowiska.


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)