Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Użytki zielone>

Lepsza pasza z użytków zielonych

Obrazek

W końcu rolnicy przekonali się, że dobra pasza z użytków zielonych wymaga uwagi. Można produkować taniej mleko, ale trzeba do tego podejść profesjonalnie, zwłaszcza na etapie produkcji paszy. Zagadnienie to było jednym z tematów XXI Konferencji Naukowej pt. ,,Przyszłość polskiej hodowli roślin i nasiennictwa“, zorganizowana przez Polską Izbę Nasienną 26 kwietnia 2017 r. w Luboniu k. Poznania.

Janusz Biernacki28 kwietnia 2017, 14:11

Jednym z zaproszonych wykładowców był prof. dr hab. Piotr Goliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił referat pt. ,,Potencjał paszowy użytków zielonych a możliwość jego poprawy na drodze hodowli i nasiennictwa‘‘. Istnieje wiele czynników które poprawiają tę produkcyjność, a do ważniejszych można zaliczyć postęp biologiczny i wprowadzenie do praktyki nowych odmian. Rozwiązanie to polepsza potencjał paszowy zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Najtańszą metodą i stosowaną najczęściej, jest poprawa porostu użytków zielonych metodą podsiewu. Wykładowca podkreślił, że podsiew TUZ w oparciu na pracach hodowlanych i nasiennych ma na celu:

 • szybkie ukorzenianie młodych siewek w starej darni
 • poprawę jakości paszy
 • wzrost odporności runi na stresy biotyczne i abiotyczne
 • poprawę odporności siewek na większe stężenie dwutlenku węgla w trakcie wschodów (stężenie przekraczające 1% może mieć szkodliwe działanie na rośliny)
 • zwiększenie odporności siewek na porażenie przez choroby i szkodniki
 • uzyskanie bogatego składu gatunkowego.

W podsiewie wiodącym gatunkiem jest życica trwała (Lolium perenne). Trawa pastewna powszechnie stosowana w Europie. Zdaniem eksperta dobór gatunków do podsiewu powinien uwzględniać:

 • trawy o szybkim tempie początkowego wzrostu i rozwoju: życica trwała, życica wielokwiatowa, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, festulolium,
 • rośliny motylkowate: koniczyna biała, koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka, koniczyna białoróżowa,
 • zioła łąkowe: babka lancetowata, cykoria pastewna, kminek zwyczajny.

Bardzo ważnym czynnikiem jest dobór odpowiedniego materiału siewnego, także w planowanym podsiewie, który powinien być:

 • czysty, bez zanieczyszczeń oraz obcych domieszek
 • wolny od chorób grzybowych i wirusowych
 • o dużej zdolności i energii kiełkowania
 • zaprawiony.

Profesor stwierdził ponadto, że odpowiednio przygotowany materiał siewny jest punktem wyjścia do uzyskania wysokich plonów, o dobrych parametrach jakościowych. Firmy nasienne oferują aktualnie uszlachetnianie materiału siewnego do podsiewu przez otoczkowanie nasion. Wielowarstwowa otoczka może zawierać:

 • stymulator wzrostu
 • ochronną warstwę polimerową
 • szczepy bakterii Rhizobium
 • fungicydy przeciw Pythium (zgorzeli siewek)
 • NPK, mikroelementy
 • powłokę wapniową.

– Dzięki uszlachetnionej zaprawie rośliny zaopatrzone w niezbędne składniki odżywcze do początkowego wzrostu i rozwoju są bardziej odporne, a konkurencyjność młodej siewki będzie większa, co gwarantuje udanie podsiewu – dodał ekspert.                 (db)1 z 1
życica

życica

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)